Festeavgift ut fra avkastning på tomteverdi

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget mener festeavgiften skal fastsettes ut fra en prosentvis avkastning på tomteverdi - opp til 11.000 kr pr. da i årlig avgift.

Illustrasjonsfoto: Per Ole Ranberg.I et styrevedtak sier Bondelaget seg enig med lovutvalget som har arbeidet fram NOU-en "Festekontrakter og folkerett" at det er nødvendig med en sikkerhetsventil for bortfester til å kreve ny festeavgift etter et gitt tidsrom etter forlengelsestidspunktet. Sikkerhetsventilen skal baseres på råtomtverdien, slik at prinsippet om "fair balance" også kan opprettholdes etter forlengelsestidspunktet.

I "Engangsløftemodellen" som Bondelagsstyret går inn for har festeavgiften en beløpsgrense per dekar på omlag 11.000 kroner i dag.

Norges Bondelag går videre inn for at

  • bortfester må kunne kreve ny regulering av festeavgiften etter 20 år fra forrige regulering
  • bortfester skal kunne kreve å få fastsatt ny festeavgift med virkning fra kontraktens forlengelsestidspunkt
    • alternativt gis økonomisk kompensasjon fra staten for bortfall av festeavgift fra kontraktens utløpstidspunkt
  • bortfester må kunne kreve at festers rett til innløsning begrenses til en naturlig arrondert tomt rundt hus/hytte.

NOU-en "festekontrakter og folkerett" er lagt fram av et utvalg der advokat Sissel Fykse i Norges Bondelag har vært grunneierorganisasjonenes representant i lovutvalget.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere