Som oppfølging av Stortingets vedtak om å videreføre pelsdyrnæringa, inviterte Landbruks- og matdepartementet (LMD)  landbruksnæringa til å utarbeide et forslag til dyrevelferdsprogram for mink. Norges Bondelag ble bedt om å koordinere arbeidet i samråd med Norges Pelsdyralslag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Den 8.mars i år ba Norges Bondelag om innspill til dette arbeidet. Les nettsak her.  I dag ble programforslaget oversendt LMD.

- Vi har fått gode innspill fra flere hold og hatt konstruktive samtaler med relevante forskningsmiljøer og aktører i arbeidet med å utarbeide dette forslaget til dyrevelferdsprogram. Nå er det opp til departementet å få etablert regelverket og å ta prosessen med den nye pelsdyrforskriften videre, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Nå skal departementet godkjenne programmet og avstemme mot endret forskrift for av hold av pelsdyr.

- Vårt mål har vært å lage et solid og faglig begrunnet program med utgangspunkt i god dyrevelferd for gruppehold av mink, noe vi mener dette programmet bidrar til, sier Per Skorge.