Ferdigsstilte nytt forslag til dyrevelferdsprogram for mink

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

I dag sendte Norges Bondelag «Forslag til retningslinje for dyrevelferdsprogram for gruppehold av mink» til Landbruks- og matdepartementet.

Som oppfølging av Stortingets vedtak om å videreføre pelsdyrnæringa, inviterte Landbruks- og matdepartementet (LMD)  landbruksnæringa til å utarbeide et forslag til dyrevelferdsprogram for mink. Norges Bondelag ble bedt om å koordinere arbeidet i samråd med Norges Pelsdyralslag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Den 8.mars i år ba Norges Bondelag om innspill til dette arbeidet. Les nettsak her.  I dag ble programforslaget oversendt LMD.

- Vi har fått gode innspill fra flere hold og hatt konstruktive samtaler med relevante forskningsmiljøer og aktører i arbeidet med å utarbeide dette forslaget til dyrevelferdsprogram. Nå er det opp til departementet å få etablert regelverket og å ta prosessen med den nye pelsdyrforskriften videre, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Nå skal departementet godkjenne programmet og avstemme mot endret forskrift for av hold av pelsdyr.

- Vårt mål har vært å lage et solid og faglig begrunnet program med utgangspunkt i god dyrevelferd for gruppehold av mink, noe vi mener dette programmet bidrar til, sier Per Skorge.

 

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere