Femti organisasjoner krever klimakutt i nasjonal transportplan

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er blant femti organisasjoner som krever at nasjonal transportplan fører til reduserte utslipp.

Oppropet ble overrakt Regjeringa fredag, og har denne ordlyden:

Nasjonal transportplan må kutte klimagassutslippene

11. juni 2012 vedtok Stortinget et bredt klimaforlik, som slår fast at Norge skal kutte sine utslipp av klimagasser.

De 49 organisasjonene og 2 fylkesordførerne bak dette oppropet ber regjeringen følge opp klimaforliket som er vedtatt av Stortinget. Den kommende transportplanen må føre til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren fram mot 2020, og på lengre sikt.

Organisasjoner som har undertegnet:

Fagforbundet, NHO Logistikk og Transport, Utdanningsforbundet, Norges Automobil-Forbund, Norsk Jernbaneforbund, Tekna, YS, Den norske kirke, Unge Høyre, AUF, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Unge Venstre, Krfu, Sosialistisk Ungdom, Naturviterne, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norsk Lokomotivmannsforbund, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Miljøstiftelsen Zero, Greenpeace, WWF, Miljøagentene, Klimavalg 2013, Norsk klimanettverk, Norsk Klimastiftelse, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Spire, Utviklingsfondet, Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Sabima, Grønn Hverdag, ForUM for utvikling og miljø, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norges Bondekvinnelag, KFUK-KFUM Global, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Bioenergiforening, For Jernbane, Intercityprosjektet Lillehammer - Gudbrandsdalen, Kollektivkampanjen, Norsk Elbilforening, Grønn Bil, Syklistenes Landsforening, Trafikkaksjonen og Digni.

Fylkesordførere som har undertegnet:

Per-Eivind Johannesen, Fylkesordfører i Vestfold
Ole Haabeth, Fylkesordfører i Østfold
Gro Lundby, fylkesordfører Oppland

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere