Felles styremøter til felles forståelse

Av Østfold Bondelag,
  • Tips en venn om denne siden

- Gjensidig tillit og respekt for hverandre, og ikke minst viktighet og riktighet av et landbruk i hele landet, sa fylkesleder i Nordland Bernt Skarstad i sin innledning på Nordlands presentasjon da Østfold Bondelag og Nordland Bondelag møttes på Hvaler Gjestegiveri denne uken. - Etter dette møtet har vi fått økt kunnskap om hverandres hverdag og utfordringer, og ikke minst fått diskutert noen viktige prinsipper i norsk landbrukspolitikk, sier Martha Mjølnerød, helt fersk fylkesleder i Østfold Bondelag

Nordland Bondelag tok denne uken turen til Østfold og Østfold Bondelag. De to fylkene startet med å presentere sine egne gårdsbruk, noe som var en svært interessant bolk. Det er store forskjeller, men også mange likhetstrekk. De to fylkene la også frem tall og størrelser på landbruksproduksjonen i de to fylkene. Bjørn Gimming, nytt styremedlem i Norges Bondelag hadde en innledning rundt korn- kraftfôrpolitikken. Geir Jostein Sandmo, organisasjonssjef fortalte om Jerve prosjektet til Nordland Bondelag, og til slutt fikk Østfold en innføring i prosjekt om arktisk landbruk som er på gang i Nordland.

Turen har vært planlagt lenge, og det var en fin måte å starte opp igjen etter sommeren. Felles styremøte var lagt til idylliske Hvaler Gjestegiveri, men selv om regnet øste ned la det ingen demper på hverken møtet eller en svært hyggelig middag i hagestuen, sier organisasjonssjef i Østfold Bondelag, Nina Glomsrud Saxrud.- Jeg tror møter som dette er av stor viktighet for både det enkelte styremedlem og oss som organisasjon. Det vi oppfatter som hverdagslig kan for andre være nærmest eksotisk. Og med kunnskap om hverandres hverdag bygger vi forståelse. Vi gleder oss allerede til gjenvisitten avslutter Saxrud.

På dag to var fylkesstyrene på fagtur i ytre deler av Østfold, både korndyrking og grønnsaksproduksjon sto på programmet. Den turen kan du lese mer om i Bondebladet. Den tredje dagen dro Nordland videre til UMB på Ås.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere