Felles styremøter til felles forståelse

Av Østfold Bondelag,
  • Tips en venn om denne siden

- Gjensidig tillit og respekt for hverandre, og ikke minst viktighet og riktighet av et landbruk i hele landet, sa fylkesleder i Nordland Bernt Skarstad i sin innledning på Nordlands presentasjon da Østfold Bondelag og Nordland Bondelag møttes på Hvaler Gjestegiveri denne uken. - Etter dette møtet har vi fått økt kunnskap om hverandres hverdag og utfordringer, og ikke minst fått diskutert noen viktige prinsipper i norsk landbrukspolitikk, sier Martha Mjølnerød, helt fersk fylkesleder i Østfold Bondelag

Nordland Bondelag tok denne uken turen til Østfold og Østfold Bondelag. De to fylkene startet med å presentere sine egne gårdsbruk, noe som var en svært interessant bolk. Det er store forskjeller, men også mange likhetstrekk. De to fylkene la også frem tall og størrelser på landbruksproduksjonen i de to fylkene. Bjørn Gimming, nytt styremedlem i Norges Bondelag hadde en innledning rundt korn- kraftfôrpolitikken. Geir Jostein Sandmo, organisasjonssjef fortalte om Jerve prosjektet til Nordland Bondelag, og til slutt fikk Østfold en innføring i prosjekt om arktisk landbruk som er på gang i Nordland.

Turen har vært planlagt lenge, og det var en fin måte å starte opp igjen etter sommeren. Felles styremøte var lagt til idylliske Hvaler Gjestegiveri, men selv om regnet øste ned la det ingen demper på hverken møtet eller en svært hyggelig middag i hagestuen, sier organisasjonssjef i Østfold Bondelag, Nina Glomsrud Saxrud.- Jeg tror møter som dette er av stor viktighet for både det enkelte styremedlem og oss som organisasjon. Det vi oppfatter som hverdagslig kan for andre være nærmest eksotisk. Og med kunnskap om hverandres hverdag bygger vi forståelse. Vi gleder oss allerede til gjenvisitten avslutter Saxrud.

På dag to var fylkesstyrene på fagtur i ytre deler av Østfold, både korndyrking og grønnsaksproduksjon sto på programmet. Den turen kan du lese mer om i Bondebladet. Den tredje dagen dro Nordland videre til UMB på Ås.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere