Nordland Bondelag tok denne uken turen til Østfold og Østfold Bondelag. De to fylkene startet med å presentere sine egne gårdsbruk, noe som var en svært interessant bolk. Det er store forskjeller, men også mange likhetstrekk. De to fylkene la også frem tall og størrelser på landbruksproduksjonen i de to fylkene. Bjørn Gimming, nytt styremedlem i Norges Bondelag hadde en innledning rundt korn- kraftfôrpolitikken. Geir Jostein Sandmo, organisasjonssjef fortalte om Jerve prosjektet til Nordland Bondelag, og til slutt fikk Østfold en innføring i prosjekt om arktisk landbruk som er på gang i Nordland.

Turen har vært planlagt lenge, og det var en fin måte å starte opp igjen etter sommeren. Felles styremøte var lagt til idylliske Hvaler Gjestegiveri, men selv om regnet øste ned la det ingen demper på hverken møtet eller en svært hyggelig middag i hagestuen, sier organisasjonssjef i Østfold Bondelag, Nina Glomsrud Saxrud.- Jeg tror møter som dette er av stor viktighet for både det enkelte styremedlem og oss som organisasjon. Det vi oppfatter som hverdagslig kan for andre være nærmest eksotisk. Og med kunnskap om hverandres hverdag bygger vi forståelse. Vi gleder oss allerede til gjenvisitten avslutter Saxrud.

På dag to var fylkesstyrene på fagtur i ytre deler av Østfold, både korndyrking og grønnsaksproduksjon sto på programmet. Den turen kan du lese mer om i Bondebladet. Den tredje dagen dro Nordland videre til UMB på Ås.