Feirar samvirke med eiga matpakke på Dyrsku'n

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

På Dyrsku’n kan du kjøpe landbrukssamvirket si eiga matpakke til ein rimeleg penge, den såkalla ”Samvirkepakka”.

Jarle Øverland, Dyrsku'n, Amund Johnsrud, Telemark Bondelag og Børge Slettebø, Nortura, prøvesmakar landbrukssamvirkets eiga matpakke, som vert å få kjøpt på Stuten kafé under Dyrsku'n

Matpakka inneheld to dela ”dobbeltdekkarar”: Det eine med  Norvegia og skinkepålegg, den andre med Tines smaktilsette Snøfrisk-ost og spekeskinke. Skinke og spekeskinke er Gilde-varer  levert av Nortura. Salat og grønt vert levert av Gartnerhallen, og mjølet i brødet kjem frå korn omsett gjennom Felleskjøpet.

 Samvirkeorganisasjonane i landbruket tilbyr Dyrsku’publikummet matpakka, for å markere at 2012 er  FNs internasjonale samvirkeår . Bakgrunnen for FN si markering  er at verdsorganisasjonen meiner  samvirkeføretak bidrar til økonomisk og sosial utvikling over heile verda.

Til Dyrsku'n er det venta 80.000 i løpet av dei tre dagane utstillinga varer. Husdyr og landbruk er sentralt i utstillinga, og husdyreigarar frå heile Sør-Norge kjem til Dyrksku'n med dyra i håp om premie med heder og ære. På Sterke Nils-tunet blir det vist gamalt gardsmiljø med ulike dyr og aktivitetar, og her blir det også bryllaup laurdag med låven klar til bryllaupsfest.

Norsk matglede står i fokus på årets utstiling, og eit opprusta Matkvartal freistar med mat frå 60 lokalmatprodusentar. Her finn du programmet for Dyrsku'n 2012.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere