Feil å sette grunneierrettigheten til side

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Det er prinsippielt feil å sette grunneierrettigheten til side ved vesentlig bruk av offentlige midler.

Illustrasjonsfoto: Tore Henrik Øye.Det mener Norges Bondelag og Norske Lakseelver og viser til revisjonen av lov om laksefisk og innlandsfisk (Prop. 86 L 201-2012) der det blir åpnet for at staten kan sette vilkår om fisket for en bestemt periode når det bevilges vesentlig økonomiske midler til tiltak. Slike vilkår kan omfatte allmennhetens adgang til fiske. Miljøverndepartementet mener kalking og gyrobekjempelse kan være tiltak der det er aktuelt å stille vilkår om allmennhetens adgang til fiske.

Prinsipielt feil

Norske Lakseelver og Norges Bondelag mener det er prinsipielt feil å sette grunneierrettighetene til side. - Allmennheten er et uegnet begrep når man skal legge til rette for at flere kan ta del i laksefisket, heter det i uttalelsen som er sendt Stortingets energi- og miljøkomité.

Bredden i tilbudet avgjør tilgangen

-Vi er svært opptatt av at flest mulig skal få tilgang til et laksefiske av god kvalitet. Suksesskriterier for å sikre flere lettere tilgang til fiske er å utvikle bredden i fisketilbudet. Økt tilrettelegging, bedre organisering og nettsalg av fiskeopplevelser vil også stå sentralt for å sikre at flere kan ta del i laksefisket, heter det.

Pliktig organisering

De to organisasjonene er positive til at lov om laksefisk og innlandsfisk revideres. Samtidig understreker organisasjonene at det er nødvendig å innføre krav om pliktig organisering for at fiskerettshaverne skal kunne ta et aktivt forvalteransvar for fiskeressursene i lakseførende vassdrag.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere