Feil å sette grunneierrettigheten til side

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Det er prinsippielt feil å sette grunneierrettigheten til side ved vesentlig bruk av offentlige midler.

Illustrasjonsfoto: Tore Henrik Øye.Det mener Norges Bondelag og Norske Lakseelver og viser til revisjonen av lov om laksefisk og innlandsfisk (Prop. 86 L 201-2012) der det blir åpnet for at staten kan sette vilkår om fisket for en bestemt periode når det bevilges vesentlig økonomiske midler til tiltak. Slike vilkår kan omfatte allmennhetens adgang til fiske. Miljøverndepartementet mener kalking og gyrobekjempelse kan være tiltak der det er aktuelt å stille vilkår om allmennhetens adgang til fiske.

Prinsipielt feil

Norske Lakseelver og Norges Bondelag mener det er prinsipielt feil å sette grunneierrettighetene til side. - Allmennheten er et uegnet begrep når man skal legge til rette for at flere kan ta del i laksefisket, heter det i uttalelsen som er sendt Stortingets energi- og miljøkomité.

Bredden i tilbudet avgjør tilgangen

-Vi er svært opptatt av at flest mulig skal få tilgang til et laksefiske av god kvalitet. Suksesskriterier for å sikre flere lettere tilgang til fiske er å utvikle bredden i fisketilbudet. Økt tilrettelegging, bedre organisering og nettsalg av fiskeopplevelser vil også stå sentralt for å sikre at flere kan ta del i laksefisket, heter det.

Pliktig organisering

De to organisasjonene er positive til at lov om laksefisk og innlandsfisk revideres. Samtidig understreker organisasjonene at det er nødvendig å innføre krav om pliktig organisering for at fiskerettshaverne skal kunne ta et aktivt forvalteransvar for fiskeressursene i lakseførende vassdrag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere