Regjeringen og EFTA har inngått en handelsavtale med den latin-amerikanske handelsblokken Mercosur hvor landbruksgigantene Brasil og Argentina er med. Disse landene er blant verdens største eksportører av blant annet storfekjøtt og kylling, og også svin, hvete, frukt og grønt. Detaljene i avtalen er ikke kjent lørdag formiddag.

- Uansett størrelsen på innrømmelser til Mercosur, er det svært alvorlig å inngå en avtale om matimport fra disse landene. Det norske landbruket er sårbart for import, ikke bare på kjøtt. Selv små kvantum kan få stor betydning for det norske markedet som allerede er presset, sier Bartnes.

Bondelaget hadde nylig et møte med politisk ledelse i Næringsdepartementet og Landbruksdepartementet, som i etterkant av møtet uttrykte forståelse for bekymringene.

- Vi er sterkt bekymret over konsekvensene for norsk landbruk. Norge har allerede gitt store innrømmelser til EU gjennom art.19-forhandlinger. Vi oppfattet at vi fikk støtte, men var ikke trygg på resultatet. Uten at detaljene i avtalen er kjent, var det en berettiget frykt, sier Bartnes.

Vil føre til karbonlekkasje

FN-tall viser at utslippene fra storfe i Norge i gjennomsnitt er lavere enn i Mercosur-landene. Norges Bondelag og Norsk Småbrukarlag har nylig inngått en avtale med staten om å redusere klimagassutslippene fra jordbruket.

- Da blir det helt feil om regjeringen samtidig forhandle bort norsk kjøttproduksjon over bordet, til land som har høyere klimaavtrykk per kilo kjøtt enn oss, understreker Lars Petter Bartnes.