Feil å inngå avtale

Publisert 24.08.2019
  • Tips en venn om denne siden

-Vi mener det ut fra klimahensyn er feil av regjeringen å inngå en handelsavtale fra land som Brasil og Argentina, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Regjeringen og EFTA har inngått en handelsavtale med den latin-amerikanske handelsblokken Mercosur hvor landbruksgigantene Brasil og Argentina er med. Disse landene er blant verdens største eksportører av blant annet storfekjøtt og kylling, og også svin, hvete, frukt og grønt. Detaljene i avtalen er ikke kjent lørdag formiddag.

- Uansett størrelsen på innrømmelser til Mercosur, er det svært alvorlig å inngå en avtale om matimport fra disse landene. Det norske landbruket er sårbart for import, ikke bare på kjøtt. Selv små kvantum kan få stor betydning for det norske markedet som allerede er presset, sier Bartnes.

Bondelaget hadde nylig et møte med politisk ledelse i Næringsdepartementet og Landbruksdepartementet, som i etterkant av møtet uttrykte forståelse for bekymringene.

- Vi er sterkt bekymret over konsekvensene for norsk landbruk. Norge har allerede gitt store innrømmelser til EU gjennom art.19-forhandlinger. Vi oppfattet at vi fikk støtte, men var ikke trygg på resultatet. Uten at detaljene i avtalen er kjent, var det en berettiget frykt, sier Bartnes.

Vil føre til karbonlekkasje

FN-tall viser at utslippene fra storfe i Norge i gjennomsnitt er lavere enn i Mercosur-landene. Norges Bondelag og Norsk Småbrukarlag har nylig inngått en avtale med staten om å redusere klimagassutslippene fra jordbruket.

- Da blir det helt feil om regjeringen samtidig forhandle bort norsk kjøttproduksjon over bordet, til land som har høyere klimaavtrykk per kilo kjøtt enn oss, understreker Lars Petter Bartnes.

 

 

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Ulveavgjørelsen må ankes

I dag kom dommen fra Borgarting Lagmannsrett i saken der WWF gikk til sak mot staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er ulovlig. Lagmannsretten kom til at vedtak om uttak av streifulv var gyldig. Lisensfellingsvedtaket på Osdalen og Julussa var derimot ugyldig.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere