Færre landbruksbranner i 2016

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Brannslukking

Landbrukets brannvernkomité kan rapportere om positiv trend for husdyrbranner. Totalt var det 14 branner med husdyr involvert i 2016, som er på det laveste som er registrert. Innsatsen mot brannfarlige el-feil fortsetter i 2017, med forsterket el-kontroll og bruk av varmesøkende kamera.

I 2016 har 223 driftsbygninger og 180 boliger blitt skadet i brann. Totalt er det brannskader for henholdsvis 301 og 210 millioner kroner på driftsbygninger og boliger. Av dette var det 14 branner i husdyrbygg  der det omkom dyr, noe som er på det laveste nivået som er registrert. Dette viser ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Landbrukets brannvernkomité. 

Undersøkelser viser at 2 av 3 branntilløp i landbruket har elektrisk årsak. Manglende ettersyn og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr, samt feil bruk, er viktige årsaker til branntilløp. Men liten kunnskap om krevende forhold i landbruksbygg i elektrobransjen viser seg også å være en betydelig kilde til brannfarlige el-feil.

Siden 2014 har Landbrukets brannkomite hatt en satsing på forsterket el-kontroll etter næringsstandard og bruk av varmesøkende kamera. Husdyrbruk og gartnerier har blitt prioritert. Den positive trenden på husdyrbyggenes brannstatistikk tyder på at arbeidet har hatt effekt, og vi vil derfor styrke satsingen på el-kontroll og bruk av varmesøkende kamera ytterligere i 2017.

Landbrukets brannvernkomité har også satt fokuset på landbrukets utfordringer knyttet til spenningskvalitet på elektrisk kraft. Gårdsbruk i Norge ligger gjerne langt ute på linjenettet til kraftselskapene og har ofte kraftkrevende elektrisk utstyr. Det er ikke uvanlig at nettselskapet har får svak dimensjonering av forsyningsnett i forhold til det moderne landbruket sitt behov. For lave spenninger gir skade på elektrisk utstyr og kan medføre brann.

Last ned branstatistikken for 2016


For mer informasjon, kontakt:

Pål-Arne Oulie, rådgiver i Norges Bondelag: 482 40 607
Frode Narud, fagsjef i Gjensidige:9138130

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere