Færre landbruksbranner i 2016

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Brannslukking

Landbrukets brannvernkomité kan rapportere om positiv trend for husdyrbranner. Totalt var det 14 branner med husdyr involvert i 2016, som er på det laveste som er registrert. Innsatsen mot brannfarlige el-feil fortsetter i 2017, med forsterket el-kontroll og bruk av varmesøkende kamera.

I 2016 har 223 driftsbygninger og 180 boliger blitt skadet i brann. Totalt er det brannskader for henholdsvis 301 og 210 millioner kroner på driftsbygninger og boliger. Av dette var det 14 branner i husdyrbygg  der det omkom dyr, noe som er på det laveste nivået som er registrert. Dette viser ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Landbrukets brannvernkomité. 

Undersøkelser viser at 2 av 3 branntilløp i landbruket har elektrisk årsak. Manglende ettersyn og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr, samt feil bruk, er viktige årsaker til branntilløp. Men liten kunnskap om krevende forhold i landbruksbygg i elektrobransjen viser seg også å være en betydelig kilde til brannfarlige el-feil.

Siden 2014 har Landbrukets brannkomite hatt en satsing på forsterket el-kontroll etter næringsstandard og bruk av varmesøkende kamera. Husdyrbruk og gartnerier har blitt prioritert. Den positive trenden på husdyrbyggenes brannstatistikk tyder på at arbeidet har hatt effekt, og vi vil derfor styrke satsingen på el-kontroll og bruk av varmesøkende kamera ytterligere i 2017.

Landbrukets brannvernkomité har også satt fokuset på landbrukets utfordringer knyttet til spenningskvalitet på elektrisk kraft. Gårdsbruk i Norge ligger gjerne langt ute på linjenettet til kraftselskapene og har ofte kraftkrevende elektrisk utstyr. Det er ikke uvanlig at nettselskapet har får svak dimensjonering av forsyningsnett i forhold til det moderne landbruket sitt behov. For lave spenninger gir skade på elektrisk utstyr og kan medføre brann.

Last ned branstatistikken for 2016


For mer informasjon, kontakt:

Pål-Arne Oulie, rådgiver i Norges Bondelag: 482 40 607
Frode Narud, fagsjef i Gjensidige:9138130

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere