Færre dødsulykker i landbruket

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Antall dødsulykker i landbruket har gått ned de tre siste årene

Fire personer mistet i fjor livet på grunn av arbeidsulykker i landbruket. Over en treårsperiode er antallet dødsulykker i næringen blitt halvert, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

 – Økt oppmerksomhet rundt helse, miljø og sikkerhet har hjulpet, mener seniorrådgiver Inger Johanne Sikkeland i Norges Bondelag.

Sikkeland har ansvaret for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Bondelaget, og hun er svært glad for at antallet dødsulykker har gått ned de siste årene.

-Dette er veldig gledelig og trolig et resultat av flere års arbeid. I 2011 begynte vi å jobbe systematisk med å øke oppmerksomheten rundt viktigheten av å ha gode rutiner rundt egen sikkerhet på gården, forteller hun.

I følge Arbeidstilsynets rapport omkom tre av de fire i rasulykken på Sørum i november 2016.

Økt oppmersomhet

Landbruket har dessverre vært et sted med mange ulykker. De siste årene både organisasjoner og andre som for eksempel varemottagere, blitt oppmerksomme på at bondens arbeidshverdag er mangfoldig, og at vi som jobber tett med næringen må være bevisst vårt ansvar ved å minne om viktigheten av gode rutiner knyttet til sikkerhet på gården.

-I store bedrifter har man egen ansatte som jobber fulltid med HMS. Vi er heldige som har ordningen Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) som skal sikre kvalitet og trygghet for bonden, industrien og forbrukeren, sier Sikkeland.

Tryggere sammen

Tryggere sammen heter Norges Bondelags prosjekt som er igangsatt for å motivere medlemmene i lokallagene og deres nettverk til å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.  Her finner du råd, erfaringer og innspill om uvær, smitte, flom, atomulykker og beredskap, ulykke, brann og beredskap.

 

 

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere