Færre dødsulykker i landbruket

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Antall dødsulykker i landbruket har gått ned de tre siste årene

Fire personer mistet i fjor livet på grunn av arbeidsulykker i landbruket. Over en treårsperiode er antallet dødsulykker i næringen blitt halvert, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

 – Økt oppmerksomhet rundt helse, miljø og sikkerhet har hjulpet, mener seniorrådgiver Inger Johanne Sikkeland i Norges Bondelag.

Sikkeland har ansvaret for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Bondelaget, og hun er svært glad for at antallet dødsulykker har gått ned de siste årene.

-Dette er veldig gledelig og trolig et resultat av flere års arbeid. I 2011 begynte vi å jobbe systematisk med å øke oppmerksomheten rundt viktigheten av å ha gode rutiner rundt egen sikkerhet på gården, forteller hun.

I følge Arbeidstilsynets rapport omkom tre av de fire i rasulykken på Sørum i november 2016.

Økt oppmersomhet

Landbruket har dessverre vært et sted med mange ulykker. De siste årene både organisasjoner og andre som for eksempel varemottagere, blitt oppmerksomme på at bondens arbeidshverdag er mangfoldig, og at vi som jobber tett med næringen må være bevisst vårt ansvar ved å minne om viktigheten av gode rutiner knyttet til sikkerhet på gården.

-I store bedrifter har man egen ansatte som jobber fulltid med HMS. Vi er heldige som har ordningen Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) som skal sikre kvalitet og trygghet for bonden, industrien og forbrukeren, sier Sikkeland.

Tryggere sammen

Tryggere sammen heter Norges Bondelags prosjekt som er igangsatt for å motivere medlemmene i lokallagene og deres nettverk til å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.  Her finner du råd, erfaringer og innspill om uvær, smitte, flom, atomulykker og beredskap, ulykke, brann og beredskap.

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere