Får ikke tatt ut målprisen dersom tollsatsene senkes

Publisert 09.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen har foreslått å øke målprisen på melk. Dersom toll på ost blir reversert, blir det vanskelig for bøndene å tjene for melka de produserer.

Europaminister Vidar Helgesen uttrykte tidligere at regjeringen ønsker å reversere tollsatsene på ost og kjøtt. Foto: TV 2

Ifølge statens tilbud skal målprisen på melk opp med 15 øre. Dette harmonerer dårlig med regjeringens ønske om å reversere toll på ost og kjøtt.

I november i fjor var Europaminister Vidar Helgesen i Brüssel for å fortelle representanter fra EU at regjeringens mål er en reversering av tollsatsene vedtatt i 2013.

Dersom tollsatsene senkes, blir det ikke mulig for landets melkebønder tjene på melka de produserer.

I statens tilbud til årets jordbruksavtale var ikke toll nevnt. TV 2 Nyhetene meldte torsdag kveld at opposisjonen på Stortinget er i den oppfatning at regjeringen har i praksis godtatt dagens toll på ost på ost og kjøtt.

- Regjeringen har foreslått å øke målprisen på melk. Dersom tollen fjernes vil ikke bøndene ha mulighet til å få den prisen for melka. Så hele tilbudet bygger på at ostetollen beholdes, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Dersom regjeringen har bestemt seg for å la tollsatsene ligge er det i så fall en gledelig nyhet for landets bønder, mener Nils T. Bjørke.

- Det er i hvert fall én ting vi gir regjeringen skryt for, sier Nils T. Bjørke.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere