Får ikke disponere erstatning etter vern

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Virkesberettigede får ikke disponere erstatning etter vern i statsallmenninger. Høyesterett satte foten ned.

Illustrasjonsfoto: Eva I. Ambjørnrud.Ankebehandlingen i Høyesterett handlet om en  dom i Sør-Gudbrandsdal tingrett der spørsmålet var disponering av utbetalt erstatning etter vern av statsallmenning. Et vern som også inneholdt bortfall av virkesrettigheter.

Bare de virkesberrettigede som taper

De aktuelle allmenninger (Isdalen og Hirkjølen statsallmenninger) er underskuddsallmenninger. - Det er da bare de virkesberettigede som blir påført tap ved fredningen, skrev advokat Jo Are Aamodt Brænden i Advokatfirmaet Thallaug på Lillehammer som førte saken for de virkesberrettigede - før ankesaken i Høyesterett.

Kan ikke ta opp kampen med Statskog

- Dette medfører at allmenningsstyrene ikke vil ha noen økonomisk mulighet til å ta opp kampen med Statskog, når det oppstår konflikt mellom partene, sier advokat Jo Are Aamodt Brænden etter dommen i Høyesterett. 

Avklaring om interesser

Norges Bondelag bevilget 30.000 kroner til saken - før behandlingen i Tingretten. - Det er  viktig å få en avklaring på om allmenningsfondet kan benyttes av de virkesberrettigede til å ivareta sine interesser i konflikten med Statskog, het det i vedtaket i Bondelagsstyret. 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere