Får ikke disponere erstatning etter vern

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Virkesberettigede får ikke disponere erstatning etter vern i statsallmenninger. Høyesterett satte foten ned.

Illustrasjonsfoto: Eva I. Ambjørnrud.Ankebehandlingen i Høyesterett handlet om en  dom i Sør-Gudbrandsdal tingrett der spørsmålet var disponering av utbetalt erstatning etter vern av statsallmenning. Et vern som også inneholdt bortfall av virkesrettigheter.

Bare de virkesberrettigede som taper

De aktuelle allmenninger (Isdalen og Hirkjølen statsallmenninger) er underskuddsallmenninger. - Det er da bare de virkesberettigede som blir påført tap ved fredningen, skrev advokat Jo Are Aamodt Brænden i Advokatfirmaet Thallaug på Lillehammer som førte saken for de virkesberrettigede - før ankesaken i Høyesterett.

Kan ikke ta opp kampen med Statskog

- Dette medfører at allmenningsstyrene ikke vil ha noen økonomisk mulighet til å ta opp kampen med Statskog, når det oppstår konflikt mellom partene, sier advokat Jo Are Aamodt Brænden etter dommen i Høyesterett. 

Avklaring om interesser

Norges Bondelag bevilget 30.000 kroner til saken - før behandlingen i Tingretten. - Det er  viktig å få en avklaring på om allmenningsfondet kan benyttes av de virkesberrettigede til å ivareta sine interesser i konflikten med Statskog, het det i vedtaket i Bondelagsstyret. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere