Illustrasjonsfoto: Eva I. Ambjørnrud.Ankebehandlingen i Høyesterett handlet om en  dom i Sør-Gudbrandsdal tingrett der spørsmålet var disponering av utbetalt erstatning etter vern av statsallmenning. Et vern som også inneholdt bortfall av virkesrettigheter.

Bare de virkesberrettigede som taper

De aktuelle allmenninger (Isdalen og Hirkjølen statsallmenninger) er underskuddsallmenninger. - Det er da bare de virkesberettigede som blir påført tap ved fredningen, skrev advokat Jo Are Aamodt Brænden i Advokatfirmaet Thallaug på Lillehammer som førte saken for de virkesberrettigede - før ankesaken i Høyesterett.

Kan ikke ta opp kampen med Statskog

- Dette medfører at allmenningsstyrene ikke vil ha noen økonomisk mulighet til å ta opp kampen med Statskog, når det oppstår konflikt mellom partene, sier advokat Jo Are Aamodt Brænden etter dommen i Høyesterett. 

Avklaring om interesser

Norges Bondelag bevilget 30.000 kroner til saken - før behandlingen i Tingretten. - Det er  viktig å få en avklaring på om allmenningsfondet kan benyttes av de virkesberrettigede til å ivareta sine interesser i konflikten med Statskog, het det i vedtaket i Bondelagsstyret.