Får hastemøte om tollsaken

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har mandag fått hastemøte med EU- og EØS-minister Vidar Helgesen før møtet i EØS-rådet tirsdag.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Tirsdag reiser europaminister Vidar Helgesen (H) til Brüssel. Der vil han i et møte i EØS-rådet love endringer i Norges prosenttoll på ost og utvalgte kjøttprodukter. Det ble klart i et møte i Stortingets europautvalg fredag. 

- Vi ba om et hastemøte med statsråden på bakgrunn av at det ikke er klart hva tollendringene skal være, og næringa var heller ikke varslet på forhånd om at regjeringen ville melde dette til EU. Det synes jeg er svært spesielt, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

- Vi vil ta opp hva tollvernet betyr for landbruksnæringa og matindustrien i Norge. Det må Helgesen ha med seg til møtet i EØS-rådet. Vi opplever det som at Høyre og Fremskrittspartiet nå gjør knefall for EU. For å blidgjøre sine venner i Brüssel er de villige til å ofre norsk matproduksjon. Det kan vi ikke akseptere, sier Bjørke.

Viktig toll

Tollvernet er avgjørende for at det kan produseres mat her til lands. I likhet med de aller fleste land i verden har vi derfor hatt en lang tradisjon for å beskytte de varene som landbruket produserer mest av. Likevel har importen av disse varene økt dramatisk de siste årene.

Spesielt gjelder det den norske hverdagsosten. "Ostetollen", som ble innført i januar, skal hindre at masseprodusert ost fra Europa skyver de vanligste norske ostesortene ut av markedet.

- Tollendringene har ikke hatt negative konsekvenser for forbrukerne, mens de har vært viktige for å kunne sikre norsk matproduksjon. Det siste året har prisen på ost økt mindre enn prisen på andre varer her til lands.  Samtidig bør de de tollfrie ostekvotene på 7200 tonn være mer enn nok til å sikre mangfoldet av utenlandske oster i butikken, sier Bjørke.

- Vil ikke lytte

At Høyre og Fremskrittspartiet har kraftige motforestillinger mot "ostetollen" har vært kjent lenge, men i regjering har de fått klare advarsler fra både landbruket og en samlet matindustri om konsekvensene det vil ha å reversere den.

- Helgesen signaliserer nå at de ikke vil lytte til dette. Det er dramatisk at regjeringen velger å sette inntektsgrunnlaget til omtrent 10.000 norske melkebønder og tusenvis av arbeidsplasser i matindustrien i fare, sier Bjørke.

- Glemt regjeringsplattformen?

Ifølge Bjørke er dette også et grep som harmonerer dårlig med målene i regjeringsplattformen om å gi landbruket forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet.

- Vi må nesten gå ut ifra at regjeringen fremdeles mener at endringer skal skje basert på kunnskap. Da er ikke første trekk å gå til EU og ensidig sette norske interesser på spill, avslutter bondelagslederen.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere