Får hastemøte om tollsaken

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har mandag fått hastemøte med EU- og EØS-minister Vidar Helgesen før møtet i EØS-rådet tirsdag.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Tirsdag reiser europaminister Vidar Helgesen (H) til Brüssel. Der vil han i et møte i EØS-rådet love endringer i Norges prosenttoll på ost og utvalgte kjøttprodukter. Det ble klart i et møte i Stortingets europautvalg fredag. 

- Vi ba om et hastemøte med statsråden på bakgrunn av at det ikke er klart hva tollendringene skal være, og næringa var heller ikke varslet på forhånd om at regjeringen ville melde dette til EU. Det synes jeg er svært spesielt, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

- Vi vil ta opp hva tollvernet betyr for landbruksnæringa og matindustrien i Norge. Det må Helgesen ha med seg til møtet i EØS-rådet. Vi opplever det som at Høyre og Fremskrittspartiet nå gjør knefall for EU. For å blidgjøre sine venner i Brüssel er de villige til å ofre norsk matproduksjon. Det kan vi ikke akseptere, sier Bjørke.

Viktig toll

Tollvernet er avgjørende for at det kan produseres mat her til lands. I likhet med de aller fleste land i verden har vi derfor hatt en lang tradisjon for å beskytte de varene som landbruket produserer mest av. Likevel har importen av disse varene økt dramatisk de siste årene.

Spesielt gjelder det den norske hverdagsosten. "Ostetollen", som ble innført i januar, skal hindre at masseprodusert ost fra Europa skyver de vanligste norske ostesortene ut av markedet.

- Tollendringene har ikke hatt negative konsekvenser for forbrukerne, mens de har vært viktige for å kunne sikre norsk matproduksjon. Det siste året har prisen på ost økt mindre enn prisen på andre varer her til lands.  Samtidig bør de de tollfrie ostekvotene på 7200 tonn være mer enn nok til å sikre mangfoldet av utenlandske oster i butikken, sier Bjørke.

- Vil ikke lytte

At Høyre og Fremskrittspartiet har kraftige motforestillinger mot "ostetollen" har vært kjent lenge, men i regjering har de fått klare advarsler fra både landbruket og en samlet matindustri om konsekvensene det vil ha å reversere den.

- Helgesen signaliserer nå at de ikke vil lytte til dette. Det er dramatisk at regjeringen velger å sette inntektsgrunnlaget til omtrent 10.000 norske melkebønder og tusenvis av arbeidsplasser i matindustrien i fare, sier Bjørke.

- Glemt regjeringsplattformen?

Ifølge Bjørke er dette også et grep som harmonerer dårlig med målene i regjeringsplattformen om å gi landbruket forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet.

- Vi må nesten gå ut ifra at regjeringen fremdeles mener at endringer skal skje basert på kunnskap. Da er ikke første trekk å gå til EU og ensidig sette norske interesser på spill, avslutter bondelagslederen.

 

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere