Kristin Ianssen, første nestleder i Norges Bondelag deltok i debatt under konferansen om familielandbruket.
 Har den norske landbruksmodellen utgått på dato? Er familielandbruket nøkkelen til matsikkerhet?

Det var noen av spørsmålene som ble stilt under konferansen om matsikkerhet, landran og familielandbruk som ble arrangert i Oslo tirsdag.

- Familielandbruksmodellen i Norge legger til rette for matproduksjon i en verden som stadig trenger mer mat. Det er en ansvarlig politikk, sa 1.nestleder i Norges Bondelag, Kristin Ianssen, da hun møtte Gunnar Gundersen (Høyre), Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Senterpartiet) og Merete Furuberg (Norsk Bonde- og Småbrukarlag) til paneldebatt.

- Vi har solide og gode ordninger innenfor den norske modellen som av regjeringen blir forsøkt plukket fra hverandre bit for bit. Det er disse ordningene som skaper trygghet og langsiktighet som gir ungdom forutsigbarhet og lyst til å investere, sier Ianssen.

-"Get big or get out"

Professor Reidar Almås i Bygdeforskning ga i sitt innlegg et bilde av samvirkets rolle i den norske landbruksmodellen.

- Et matpolitisk paradoks er at Sylvi Listhaug sier ”Get big or get out” til familiebonden. Den norske regjeringen er tilsynelatende klar til å forkaste viktige bærebjelker i den velprøvde og velfungerende norske landbruksmodellen, sa  Almås.

Almås minte også om at man ikke må glemme å fortelle om hvorfor samvirket fungerer.


Familielandbrukets år

FNs generalforsamling har utnevnt 2014 til det internasjonale året for familielandbruk.

Norges Bondelag er medarrangør på konferansen om familielandbruket. Det er også 4H Norge, Det kongelige selskap for Norges Vel, FIAN Norge, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Spire og Utviklingsfondet. Oslo Dokumentarkino er samarbeidspartner og FOKUS for kvinner og utvikling har bidratt økonomisk.