Fakkeltog mot ulvepolitikken

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Flere hundre møtte opp 4.januar 2017 for å vise sin uenighet med regjeringens ulvepolitikk.

I kveld klokken 19 tenner ulvedemonstranter fra hele landet fakler foran Stortinget for å markere sin misnøye med regjeringens håndtering av ulvesaken.

Det er ventet storinnrykk med engasjerte og opprørte demonstranter til Oslo i løpet av dagen.  Det er satt opp busser i fra Gudbrandsdalen, Hedmark og andre steder i landet, og så mange som 40 busser ligger an til å bli fylt opp for å markere sin motstand mot Regjeringens ulvepolitikk  

- Jeg forventer et veldig tydelig signal fra hele Distrikts-Norge. Dette engasjementet har spredt seg fra sør til nord i Norge. Det er egentlig ganske oppsiktsvekkende, sier Erling Aas-Eng, leder av Hedmark Bondelag.

Det vil bety at mange hundre flere demonstranter møter opp i kveld, enn da  ulvedemonstranter inntok hovedstadens gater for omlag en måned sidnefor å si sin mening om de blåblå sin ulvepolitikk.

Voksende engasjement

Bakgrunnene for kveldens demonstrasjon er at Stortinget igjen skal diskutere forvaltningen av ulv tirsdag 31. januar. Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert av regjeringen, og demonstrantene frykter utviklingen dersom bestandsmålene ikke følger opp.

Aas-Eng tror det voksende engasjementet skyldes at folk er blitt urolige for en voksende ulvestamme som mange opplever regjeringen har suspendert forvaltningen av.

- Det kan være et element av distriktsopprør i dette. Vi ser en stadig sentralisering i regjeringens politikk blant annet i jordbruksmeldingen, sier Aas-Eng, som blant annet var og snakket om dette hos TV2Nyhetskanalen i morges.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ønsket ikke å møte Aas-Eng til debatt i dag, men ha uttalt seg til media.

- Så vidt jeg kan forstå kom det ikke noe nytt ut over at han skulle kikke nærmere på en avgjørelse fra høyeste forvaltningsdomstol i Sverige, sier Aas-Eng.

Bredt initativ

Bak initiativet står en bred allianse av grunneiere, jegere, beitenæring og en rekke kommuner. Hedmark Bondelag er en av organisasjonene som står bak.

- Jeg tror mange folk føler at dette har kommet ut av kontroll. Det påvirker livskvaliteten deres, sier Aas-Eng.

Knut Arne Gjems, leder av Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, vil ønske velkommen sammen med de andre initiativtagerne; Erling Aas-Eng (Hedmark Bondelag), Ståle Støen (Hedmark Bonde og Småbrukarlag), Gaute Nøklehom (Norskog) og Sissel Rustad (Åmot ). Deretteer skal en rekke politikere holde appeller før toget går fra Stortinget til statsministerens kontor, hvor det avsluttes i 20-tiden.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere