Fakkeltog mot fredsprisen til EU

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Søndag markerer Fredsprisinitiativet 2012 sin motstand mot tildelingen av Nobels fredspris til EU med fakkeltog i Oslo.

Norges Bondelags samarbeidspartner Nei til EU er en av initiativtakerne til Fredsprisinitiativet 2012, som mener EU ikke er en verdig vinner av Nobels fredspris.

Dette markeres med fakkeltog fra Youngstorget til Eidsvolds plass i Oslo søndag 9. desember kl 16. Se program.

Fredsprisinitiativet er en sammenslutning av tidligere fredsprisvinnere, internasjonale og norske aktører som stiller seg kritiske til tildelingen. De mener at en viktig side av EUs utvikling de siste årene handler om militarisering og opprustning. Fredsprisen skal i hovedsak premiere aktører og organisasjoner som i løpet av det siste året har gjort mest for nedrustning og forbrødring. Fredsprisinitiativet mener EU er et politisk prosjekt som ikke oppfyller kravene og at tildelingen er uverdig.

Les mer om Fredsprisinitiativet hos Norges Fredsråd

Nei til EU har satt opp busser fra Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Trondheim.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere