Fagskoletilbud innen gartner og grønt er klart

Av Amund Kind,
  • Tips en venn om denne siden

Det siste året har fagmiljøet i Vestfold, Gjennestad Gartnerskole og Statens Fagskole på Vea samarbeidet om å utvikle et fagskoletilbud innen Driftsledelse gartner og grønt. Studiet er nå formelt godkjent og skolene er klare for å ta i mot søkere!

Vea- Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, fagmiljøet i Vestfold og Gjennestad vgs har det siste året arbeidet med et nytt fagskolestudium for gartner- og grøntbransjen og 29. april 2014 ble et spennende og godt studietilbud for arbeidstakere i ulike roller innen gartner- og grøntbransjen godkjent.

Fagskolestudiet Driftsledelse gartner og grønt er tiltenkt de som ønsker å få en mellomlederutdanning eller økt kompetanse innen grøntnæringen.

Den 1.mai åpnet elektronisk innsøking for Driftsledelse gartner og grønt. Søknadsfristen er 15. august 2014. For å søke plass på studiet:

Gå inn på www.vea-fs.no og klikk på «søknad og opptak» til høyre på skjermen.

Driftsledelse gartner og grønt
Driftsledelse gartner og grønt har studiestart 29. september 2014. Det er et deltidsstudium over to år med 6 samlingsuker i semesteret. Studiet gir 60 fagskolepoeng. Samlingene er lagt fra september/oktober til april/mai. Dette vil gjøre det mulig å gå på skole samtidig som man har arbeid.

Læringsutbytte etter endt studium
Studentene vil etter endt studium kunne etablere, lede og drive egen eller andres virksomhet knyttet opp mot produksjon innen gartnernæringen, eller omsetning og annen servicevirksomhet innen grøntnæringen. Det er fokus på faktorer som øker kvalitet og verdiskaping i hele kjeden fra produksjon til salg. Undervisningen er rettet mot emner som plantebiologi, produkthåndtering og omsetning, produksjonsplanlegging, plantevern i produksjon og omsetning, produksjonslære, ledelse-økonomi og markedsføring og spesialisering i bedrift innen valgt område.

Fagskoletilbudet "Driftsledelse gartner og grønt" vil gjennomføres med første år på Vea-Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører og andre år på Gjennestad vgs.

Mer info
Mer informasjon om studiet er å finne på Veas hjemmeside eller ved å kontakte avdelingsleder for gartnerfag på Vea Anne Bakken, tlf 41460584 eller anne.hagen.bakken@vea-fs.no eller ass.rektor Hilde Aasen på Gjennestad vgs, tlf 90219301 eller hilde@gjennestad.no.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere