Fagskoletilbud innen gartner og grønt er klart

Av Amund Kind,
  • Tips en venn om denne siden

Det siste året har fagmiljøet i Vestfold, Gjennestad Gartnerskole og Statens Fagskole på Vea samarbeidet om å utvikle et fagskoletilbud innen Driftsledelse gartner og grønt. Studiet er nå formelt godkjent og skolene er klare for å ta i mot søkere!

Vea- Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, fagmiljøet i Vestfold og Gjennestad vgs har det siste året arbeidet med et nytt fagskolestudium for gartner- og grøntbransjen og 29. april 2014 ble et spennende og godt studietilbud for arbeidstakere i ulike roller innen gartner- og grøntbransjen godkjent.

Fagskolestudiet Driftsledelse gartner og grønt er tiltenkt de som ønsker å få en mellomlederutdanning eller økt kompetanse innen grøntnæringen.

Den 1.mai åpnet elektronisk innsøking for Driftsledelse gartner og grønt. Søknadsfristen er 15. august 2014. For å søke plass på studiet:

Gå inn på www.vea-fs.no og klikk på «søknad og opptak» til høyre på skjermen.

Driftsledelse gartner og grønt
Driftsledelse gartner og grønt har studiestart 29. september 2014. Det er et deltidsstudium over to år med 6 samlingsuker i semesteret. Studiet gir 60 fagskolepoeng. Samlingene er lagt fra september/oktober til april/mai. Dette vil gjøre det mulig å gå på skole samtidig som man har arbeid.

Læringsutbytte etter endt studium
Studentene vil etter endt studium kunne etablere, lede og drive egen eller andres virksomhet knyttet opp mot produksjon innen gartnernæringen, eller omsetning og annen servicevirksomhet innen grøntnæringen. Det er fokus på faktorer som øker kvalitet og verdiskaping i hele kjeden fra produksjon til salg. Undervisningen er rettet mot emner som plantebiologi, produkthåndtering og omsetning, produksjonsplanlegging, plantevern i produksjon og omsetning, produksjonslære, ledelse-økonomi og markedsføring og spesialisering i bedrift innen valgt område.

Fagskoletilbudet "Driftsledelse gartner og grønt" vil gjennomføres med første år på Vea-Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører og andre år på Gjennestad vgs.

Mer info
Mer informasjon om studiet er å finne på Veas hjemmeside eller ved å kontakte avdelingsleder for gartnerfag på Vea Anne Bakken, tlf 41460584 eller anne.hagen.bakken@vea-fs.no eller ass.rektor Hilde Aasen på Gjennestad vgs, tlf 90219301 eller hilde@gjennestad.no.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere