Fagseminar om Økologisk produksjon på Bygdø Kongsgård

Publisert 10.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag og Oikos-Økologisk Norge var sammen om fagseminaret om økologisk produksjon på Bygdø Kongsgård mandag 14. oktober. Her kan du lese innleggene på seminaret.

Hvordan kan vi med god agronomisk drift øke jordfruktbarheten, og kan dette være med på

å bevare avlingene på sikt? Kan vi på Østlandet med lite husdyr se for oss at det er mulig å

resirkulere organisk avfall fra storsamfunnet tilbake til landbruket? Flere biogassanlegg er

under oppstart. Er biorest en god gjødselkilde til økologisk drift?

Økologisk grønnsaksproduksjon er en av produksjonene som har høyest andel solgt som økologisk

– hvordan kan vi klare å dekke etterspørselen etter norsk økologisk produksjon?

 

Det var noen av spørsmålene som ble stilt da Norges Bondelag og Oikos arrangerte et fagseminar om økologisk produksjon.

Her er noen av innleggene på seminaret:

 

Øystein Haugerud: Levende matjord

Anders Næss: Økologisk spesialkorn

Fylkesmannen i Vestfold: Økologisk grønnsakproduksjon

Johan Ellingsen: Biorest - et mulig gjødselmiddel i økologisk landbruk

Jens Edvard Kase: Økologisk samdrift med melk og grønnsakproduksjon

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere