Hvordan kan vi med god agronomisk drift øke jordfruktbarheten, og kan dette være med på

å bevare avlingene på sikt? Kan vi på Østlandet med lite husdyr se for oss at det er mulig å

resirkulere organisk avfall fra storsamfunnet tilbake til landbruket? Flere biogassanlegg er

under oppstart. Er biorest en god gjødselkilde til økologisk drift?

Økologisk grønnsaksproduksjon er en av produksjonene som har høyest andel solgt som økologisk

– hvordan kan vi klare å dekke etterspørselen etter norsk økologisk produksjon?

 

Det var noen av spørsmålene som ble stilt da Norges Bondelag og Oikos arrangerte et fagseminar om økologisk produksjon.

Her er noen av innleggene på seminaret:

 

Øystein Haugerud: Levende matjord

Anders Næss: Økologisk spesialkorn

Fylkesmannen i Vestfold: Økologisk grønnsakproduksjon

Johan Ellingsen: Biorest - et mulig gjødselmiddel i økologisk landbruk

Jens Edvard Kase: Økologisk samdrift med melk og grønnsakproduksjon