Få kornprodusenter tilgodesett i statens tilbud

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har regnet på hvilke utslag statens tilbud vil få for kornprodusenter av ulik størrelse over hele landet. - Størsteparten av kornprodusentene vil få negativ eller liten inntektsutvikling, sier Anders Huus, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

Bare gårdsbruk med over 800 dekar korn på Østlandet, vil få økte tilskudd med statens tilbud. Disse brukene utgjør fire prosent av alle kornprodusenter. De øvrige 96 prosentene får reduserte tilskudd, understreker Anders Huus.

Tabellen viser utslagene av statens tilbud for kornprodusenter i sonene Østfold/Vestfold, Trøndelag og Romerike. Totalt er det 11 680 bruk med korn i Norge, og 465 av disse er over 800 dekar.

 

Utslag korn tilbud 14

Et bruk på 750 dekar i et av Norges beste dyrkingsområder vil eksempelvis tape 12 750 kroner i tilskudd. Statens tilbud treffer bare fire prosent av kornprodusentene, og innebærer en omlegging fra mindre bruk til få, store produsenter.

 

Rammer norsk selvforsyning

- Skal vi øke norsk matproduksjon og opprettholde selvforsyningsgraden på norske ressurser, må det dyrkes korn også på de mindre arealene. Da må produksjonen lønne seg, understreker Anders Huus.

De siste årene har importen av korn til kraftfôr økt på grunn av redusert kornareal og reduserte avlinger. Det er derfor avgjørende at alt kornareal drives videre. Det sikrer også en bærekraftig og klimavennlig produksjon.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere