Få kornprodusenter tilgodesett i statens tilbud

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har regnet på hvilke utslag statens tilbud vil få for kornprodusenter av ulik størrelse over hele landet. - Størsteparten av kornprodusentene vil få negativ eller liten inntektsutvikling, sier Anders Huus, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

Bare gårdsbruk med over 800 dekar korn på Østlandet, vil få økte tilskudd med statens tilbud. Disse brukene utgjør fire prosent av alle kornprodusenter. De øvrige 96 prosentene får reduserte tilskudd, understreker Anders Huus.

Tabellen viser utslagene av statens tilbud for kornprodusenter i sonene Østfold/Vestfold, Trøndelag og Romerike. Totalt er det 11 680 bruk med korn i Norge, og 465 av disse er over 800 dekar.

 

Utslag korn tilbud 14

Et bruk på 750 dekar i et av Norges beste dyrkingsområder vil eksempelvis tape 12 750 kroner i tilskudd. Statens tilbud treffer bare fire prosent av kornprodusentene, og innebærer en omlegging fra mindre bruk til få, store produsenter.

 

Rammer norsk selvforsyning

- Skal vi øke norsk matproduksjon og opprettholde selvforsyningsgraden på norske ressurser, må det dyrkes korn også på de mindre arealene. Da må produksjonen lønne seg, understreker Anders Huus.

De siste årene har importen av korn til kraftfôr økt på grunn av redusert kornareal og reduserte avlinger. Det er derfor avgjørende at alt kornareal drives videre. Det sikrer også en bærekraftig og klimavennlig produksjon.

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere