Bare gårdsbruk med over 800 dekar korn på Østlandet, vil få økte tilskudd med statens tilbud. Disse brukene utgjør fire prosent av alle kornprodusenter. De øvrige 96 prosentene får reduserte tilskudd, understreker Anders Huus.

Tabellen viser utslagene av statens tilbud for kornprodusenter i sonene Østfold/Vestfold, Trøndelag og Romerike. Totalt er det 11 680 bruk med korn i Norge, og 465 av disse er over 800 dekar.

 

Utslag korn tilbud 14

Et bruk på 750 dekar i et av Norges beste dyrkingsområder vil eksempelvis tape 12 750 kroner i tilskudd. Statens tilbud treffer bare fire prosent av kornprodusentene, og innebærer en omlegging fra mindre bruk til få, store produsenter.

 

Rammer norsk selvforsyning

- Skal vi øke norsk matproduksjon og opprettholde selvforsyningsgraden på norske ressurser, må det dyrkes korn også på de mindre arealene. Da må produksjonen lønne seg, understreker Anders Huus.

De siste årene har importen av korn til kraftfôr økt på grunn av redusert kornareal og reduserte avlinger. Det er derfor avgjørende at alt kornareal drives videre. Det sikrer også en bærekraftig og klimavennlig produksjon.