Evelyn Nguleka vald til ny president i WFO

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Evelyn Nguleka frå Zambia er vald til ny president for World Farmers´ Organisation. Valet skjedde under organisasjonens generalforsamling i Milano.

Kari Redse Håskjold, Evelyn Nguleka og Kristin Ianssen under generalforsamlinga i WFO i Milano.Nguleka har allereie fungert som president sidan Peter Kendall frå Storbritannia trakk seg som president sist haust. Med seg i styret har ho ein representant frå kvar verdsdel. Piet Vantemsche frå Belgia representerer Europa i styret.

World Farmers´ Organisation har no rundt 70 medlemmer frå alle kontinent. Frå Noreg er Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke medlemmer. Rundt 45 medlemmer var representert på årets generalforsamling. Møtet vart opna med helsing frå FNs generalsekretær Ban Ki Moon. Også Paven og den italienske landbruksministeren helsa til møtet.

Det vart i år oppretta arbeidsgrupper på matsikkerheit, matkjede, klima og husdyr. Desse gruppene skal følgje temaet og utvikle ny politikk på området. I gruppene sit det to personar frå kvar verdsdel.

Generalforsamlinga var lagt til Milano, der årets verdsutstilling har som tema: Brødfø verda, energi for livet. Ein heil dag var sett av til temaet under møtet. Det vart også lagt fram ein resolusjon med dette som tema. Dagen før generalforsamlinga var det temamøte på klima, innovasjon og kompetansebygging. Nestleiar Kristin Ianssen frå Norges Bondelag heldt innlegg under klimamøtet.

Les meir om WFO på nettsida

Neste generalforsamling i WFO blir i Zambia i april 2016.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere