Evelyn Nguleka vald til ny president i WFO

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Evelyn Nguleka frå Zambia er vald til ny president for World Farmers´ Organisation. Valet skjedde under organisasjonens generalforsamling i Milano.

Kari Redse Håskjold, Evelyn Nguleka og Kristin Ianssen under generalforsamlinga i WFO i Milano.Nguleka har allereie fungert som president sidan Peter Kendall frå Storbritannia trakk seg som president sist haust. Med seg i styret har ho ein representant frå kvar verdsdel. Piet Vantemsche frå Belgia representerer Europa i styret.

World Farmers´ Organisation har no rundt 70 medlemmer frå alle kontinent. Frå Noreg er Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke medlemmer. Rundt 45 medlemmer var representert på årets generalforsamling. Møtet vart opna med helsing frå FNs generalsekretær Ban Ki Moon. Også Paven og den italienske landbruksministeren helsa til møtet.

Det vart i år oppretta arbeidsgrupper på matsikkerheit, matkjede, klima og husdyr. Desse gruppene skal følgje temaet og utvikle ny politikk på området. I gruppene sit det to personar frå kvar verdsdel.

Generalforsamlinga var lagt til Milano, der årets verdsutstilling har som tema: Brødfø verda, energi for livet. Ein heil dag var sett av til temaet under møtet. Det vart også lagt fram ein resolusjon med dette som tema. Dagen før generalforsamlinga var det temamøte på klima, innovasjon og kompetansebygging. Nestleiar Kristin Ianssen frå Norges Bondelag heldt innlegg under klimamøtet.

Les meir om WFO på nettsida

Neste generalforsamling i WFO blir i Zambia i april 2016.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere