Europeisk innstramming av plantevernbruk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

EU-parlamentet anbefalte nylig en innstramming av bruk av ugrasmiddel som inneholder stoffet glyfosfat. – Innstrammingene reflekterer i stor grad dagens regelverk for norsk landbruk, sier Norges Bondelag, som stiller seg positive til EU-parlamentets forslag.

EU-flagget

EU-parlamentet har over lengre tid behandlet fornying av tillatelsen for bruk av stoffet glyfosfat i plantevernmidler. Organisasjonen IARC har ment at stoffet bør klassifiseres som kreftfremkallende, mens den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mener at det ikke er faglig grunnlag for dette.

Nylig besluttet EU-parlamentet at de anbefaler å forlenge tillatelsen for bruken av glyfosfat, men at de ønsker å stramme inn regelverket. Anbefalingen er nå sendt til Kommisjonen for endelig vedtak.

-Innstrammingene som Parlamentet foreslår reflekterer i stor grad dagens regelverk i Norge, ved at de foreslår forbud mot å bruke stoffet direkte på avlinger som skal høstes og bli til menneskemat, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Han viser til at mens det i flere amerikanske og europeiske land som USA og Danmark, har vært vanlig å bruke ugrasmiddel med glyfosfat på avlinger som skal gå til mat, er det i Norge allerede forbudt å bruke stoffet direkte på avlinger. Det er kun for byggkorn som skal gå til dyrefôr, at glyfosfat kan benyttes unntaksvis direkte på avlingen i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint til å få tilfredsstillende virkning.

-Vi støtter en mer restriktiv bruk av ugrasmiddelet også i Norge, men et umiddelbart forbud ville vært problematisk. Konsekvensene ville blitt redusert matproduksjon og mer jordarbeiding, som gir økt avrenning fra jordene og konsekvenser for vanntilstanden, sier Skorge.

I Norge brukes ugrasmiddelet på arealet etter at avlinga er høsta for å bekjempe ugras. I følge NIBIO finnes det ikke i dag noen alternative plantevernmidler som kan erstatte glyfosfat.

Vil stimulere til utvikling av alternativer

EU-parlamentet vedtok å forlenge sertifiseringen av glyfosfat med 7 år i stedet for 15 år, for å stimulere til forskning på alternativer. Skorge mener at dette er en riktig beslutning som både stimulerer til økt forskning og utvikling, og bidrar til at godkjenning av bruk av glyfosat hele tiden basert på best tilgjengelig kunnskap.

EU-parlamentet ba også om at stoffet ikke skal kunne bli brukt i andre sammenhenger enn rent profesjonelle, med andre ord, at private hageeiere ikke skal kunne bruke stoffet. I tillegg ber de om at stoffet ikke skal tillates i nærheten av offentlige parker.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere