Europeisk innstramming av plantevernbruk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

EU-parlamentet anbefalte nylig en innstramming av bruk av ugrasmiddel som inneholder stoffet glyfosfat. – Innstrammingene reflekterer i stor grad dagens regelverk for norsk landbruk, sier Norges Bondelag, som stiller seg positive til EU-parlamentets forslag.

EU-flagget

EU-parlamentet har over lengre tid behandlet fornying av tillatelsen for bruk av stoffet glyfosfat i plantevernmidler. Organisasjonen IARC har ment at stoffet bør klassifiseres som kreftfremkallende, mens den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mener at det ikke er faglig grunnlag for dette.

Nylig besluttet EU-parlamentet at de anbefaler å forlenge tillatelsen for bruken av glyfosfat, men at de ønsker å stramme inn regelverket. Anbefalingen er nå sendt til Kommisjonen for endelig vedtak.

-Innstrammingene som Parlamentet foreslår reflekterer i stor grad dagens regelverk i Norge, ved at de foreslår forbud mot å bruke stoffet direkte på avlinger som skal høstes og bli til menneskemat, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Han viser til at mens det i flere amerikanske og europeiske land som USA og Danmark, har vært vanlig å bruke ugrasmiddel med glyfosfat på avlinger som skal gå til mat, er det i Norge allerede forbudt å bruke stoffet direkte på avlinger. Det er kun for byggkorn som skal gå til dyrefôr, at glyfosfat kan benyttes unntaksvis direkte på avlingen i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint til å få tilfredsstillende virkning.

-Vi støtter en mer restriktiv bruk av ugrasmiddelet også i Norge, men et umiddelbart forbud ville vært problematisk. Konsekvensene ville blitt redusert matproduksjon og mer jordarbeiding, som gir økt avrenning fra jordene og konsekvenser for vanntilstanden, sier Skorge.

I Norge brukes ugrasmiddelet på arealet etter at avlinga er høsta for å bekjempe ugras. I følge NIBIO finnes det ikke i dag noen alternative plantevernmidler som kan erstatte glyfosfat.

Vil stimulere til utvikling av alternativer

EU-parlamentet vedtok å forlenge sertifiseringen av glyfosfat med 7 år i stedet for 15 år, for å stimulere til forskning på alternativer. Skorge mener at dette er en riktig beslutning som både stimulerer til økt forskning og utvikling, og bidrar til at godkjenning av bruk av glyfosat hele tiden basert på best tilgjengelig kunnskap.

EU-parlamentet ba også om at stoffet ikke skal kunne bli brukt i andre sammenhenger enn rent profesjonelle, med andre ord, at private hageeiere ikke skal kunne bruke stoffet. I tillegg ber de om at stoffet ikke skal tillates i nærheten av offentlige parker.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere