Europeisk innstramming av plantevernbruk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

EU-parlamentet anbefalte nylig en innstramming av bruk av ugrasmiddel som inneholder stoffet glyfosfat. – Innstrammingene reflekterer i stor grad dagens regelverk for norsk landbruk, sier Norges Bondelag, som stiller seg positive til EU-parlamentets forslag.

EU-flagget

EU-parlamentet har over lengre tid behandlet fornying av tillatelsen for bruk av stoffet glyfosfat i plantevernmidler. Organisasjonen IARC har ment at stoffet bør klassifiseres som kreftfremkallende, mens den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mener at det ikke er faglig grunnlag for dette.

Nylig besluttet EU-parlamentet at de anbefaler å forlenge tillatelsen for bruken av glyfosfat, men at de ønsker å stramme inn regelverket. Anbefalingen er nå sendt til Kommisjonen for endelig vedtak.

-Innstrammingene som Parlamentet foreslår reflekterer i stor grad dagens regelverk i Norge, ved at de foreslår forbud mot å bruke stoffet direkte på avlinger som skal høstes og bli til menneskemat, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Han viser til at mens det i flere amerikanske og europeiske land som USA og Danmark, har vært vanlig å bruke ugrasmiddel med glyfosfat på avlinger som skal gå til mat, er det i Norge allerede forbudt å bruke stoffet direkte på avlinger. Det er kun for byggkorn som skal gå til dyrefôr, at glyfosfat kan benyttes unntaksvis direkte på avlingen i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint til å få tilfredsstillende virkning.

-Vi støtter en mer restriktiv bruk av ugrasmiddelet også i Norge, men et umiddelbart forbud ville vært problematisk. Konsekvensene ville blitt redusert matproduksjon og mer jordarbeiding, som gir økt avrenning fra jordene og konsekvenser for vanntilstanden, sier Skorge.

I Norge brukes ugrasmiddelet på arealet etter at avlinga er høsta for å bekjempe ugras. I følge NIBIO finnes det ikke i dag noen alternative plantevernmidler som kan erstatte glyfosfat.

Vil stimulere til utvikling av alternativer

EU-parlamentet vedtok å forlenge sertifiseringen av glyfosfat med 7 år i stedet for 15 år, for å stimulere til forskning på alternativer. Skorge mener at dette er en riktig beslutning som både stimulerer til økt forskning og utvikling, og bidrar til at godkjenning av bruk av glyfosat hele tiden basert på best tilgjengelig kunnskap.

EU-parlamentet ba også om at stoffet ikke skal kunne bli brukt i andre sammenhenger enn rent profesjonelle, med andre ord, at private hageeiere ikke skal kunne bruke stoffet. I tillegg ber de om at stoffet ikke skal tillates i nærheten av offentlige parker.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere