EU vil innføre lov om god handelsskikk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

ost

EU-kommisjonen la denne uka fram forslag om en lov om god handelsskikk som skal gi mer rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren og styrke bondens inntektsgrunnlag. – Stortinget bør la seg inspirere, mener Bondelaget.

Det er ikke bare i Norge at matmakt er et hett tema. EU-kommisjonen har nylig foreslått et nytt EU-direktiv for å hindre urettferdig handelspraksis mellom leverandører og dagligvarekjeder og styrke bondens inntektsgrunnlag i verdikjeden for mat.
 

- Forslaget er svært positivt. En lov om god handelsskikk løser ikke alle utfordringer, men tilfører mer ryddighet i forholdet mellom leverandørene og dagligvarekjedene. Det er det dessverre behov for, også i Norge, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

Kommisjonens forslag er en minimumsstandard for medlemslandene. Direktivet regulerer flere forhold i forhandlingene og avtaler mellom leverandør og dagligvarekjede, herunder ensidige kontraktsendringer, avbestillinger eller endringer av bestillinger i siste liten og sen innbetaling for lett bedervelige matvarer. Kommisjonen vil også opprette et eget ombud eller et uavhengig handelstilsyn i medlemslandene som skal overse at regelverket følges. Regelverket gjelder forholdet mellom små og mellomstore leverandører og store dagligvarekjeder.
 

Lov om god handelsskikk skal behandles i Stortinget

Flere offentlige utvalg har tidligere fastslått at det er behov for en slik lov i Norge, og et forslag ble utarbeidet allerede i 2013. I 2015 besluttet imidlertid regjeringa å legge lovforslaget i en skuff. Arbeiderpartiet har nå fremmet et eget representantforslag om å innføre lov om god handelsskikk. Bondelaget håper forslaget oppnår flertall i Stortinget.
 

- Mens EU tar tak, har i realiteten lite skjedd her hjemme bortsett fra at kjedemakta har økt. Lovforslaget er ferdig utredet og det er absolutt ingenting å vente på, sier Bartnes.
 

Den 19. april inviterer næringskomiteen på Stortinget til åpen høring om Arbeiderpartiets matmaktforslag.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere