EU vil innføre lov om god handelsskikk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

ost

EU-kommisjonen la denne uka fram forslag om en lov om god handelsskikk som skal gi mer rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren og styrke bondens inntektsgrunnlag. – Stortinget bør la seg inspirere, mener Bondelaget.

Det er ikke bare i Norge at matmakt er et hett tema. EU-kommisjonen har nylig foreslått et nytt EU-direktiv for å hindre urettferdig handelspraksis mellom leverandører og dagligvarekjeder og styrke bondens inntektsgrunnlag i verdikjeden for mat.
 

- Forslaget er svært positivt. En lov om god handelsskikk løser ikke alle utfordringer, men tilfører mer ryddighet i forholdet mellom leverandørene og dagligvarekjedene. Det er det dessverre behov for, også i Norge, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

Kommisjonens forslag er en minimumsstandard for medlemslandene. Direktivet regulerer flere forhold i forhandlingene og avtaler mellom leverandør og dagligvarekjede, herunder ensidige kontraktsendringer, avbestillinger eller endringer av bestillinger i siste liten og sen innbetaling for lett bedervelige matvarer. Kommisjonen vil også opprette et eget ombud eller et uavhengig handelstilsyn i medlemslandene som skal overse at regelverket følges. Regelverket gjelder forholdet mellom små og mellomstore leverandører og store dagligvarekjeder.
 

Lov om god handelsskikk skal behandles i Stortinget

Flere offentlige utvalg har tidligere fastslått at det er behov for en slik lov i Norge, og et forslag ble utarbeidet allerede i 2013. I 2015 besluttet imidlertid regjeringa å legge lovforslaget i en skuff. Arbeiderpartiet har nå fremmet et eget representantforslag om å innføre lov om god handelsskikk. Bondelaget håper forslaget oppnår flertall i Stortinget.
 

- Mens EU tar tak, har i realiteten lite skjedd her hjemme bortsett fra at kjedemakta har økt. Lovforslaget er ferdig utredet og det er absolutt ingenting å vente på, sier Bartnes.
 

Den 19. april inviterer næringskomiteen på Stortinget til åpen høring om Arbeiderpartiets matmaktforslag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere