Et viktig halvår for Bondelaget og landbruket

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruks- og matmelding, jordbruksoppgjør og årsmøte i Norges Bondelag. Her er begivenhetene første halvår!

Arkivfoto: Per Ole RanbergLandbruksmeldinga uttrykker en klar ambisjon om å øke norsk matproduksjon. Vi er klare til å sikre økt norsk matforsyning. Nå er det opp til regjeringa å legge til rette for at det skal bli mulig. Det understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke etter at Landbruks- og matmeldinga "Velkommen til bords" ble lagt fram.

Det viktigste virkemiddelet er inntekt

Norges Bondelag har vært klare på vår tilslutning til de overordnede målene i meldingen. Samtidig savner vi en langt tydeligere konkretisering av hvordan målene skal følges opp i praksis. Det er fint med ambisjoner på vegne av landbruket – og uten tvil enda bedre om det følger med konkrete virkemidler som kan forsikre næringen om at det menes alvor med satsninga. Landbruksministeren har etter at meldinga kom, vist til jordbruksforhandlingene når det er stilt spørsmål om tiltak. Det har skapt forventninger om å gå fra ord til handling, skrev Bjørke i et avisinnlegg der han samtidig understreket; - Det viktigste virkemiddelet for å øke matproduksjonen i Norge, er inntekt. Det slår også meldinga klart fast. Det må være økonomisk interessant å drive med jordbruk. Næringa må derfor få inntektsmuligheter som er til å leve med. Gapet i inntekt mellom bønder og andre grupper må reduseres. Økt inntekt er også en av de viktigste forutsetningene for å sikre motiverte og dyktige ungdommer til landbruket.

På Bondelagets temaside landbruks- og matmeldinga finner du organisasjonens innspill og meldinger til den nye Landbruks- og matmeldinga.

Brudd i jordbruksoppgjøret

-Vi mener proposisjonen ikke følger opp inntektsmålsetningen gitt fra Stortinget ved behandlingen av "Velkommen til bords" (Meld St 9 (2011-2012). Proposisjonen legger opp til en svekking av inntektsutviklingen til bøndene i forhold til resten av samfunnet. Dette vil ytterligere forverre mulighetene til å nå detlandbrukspolitiske hovedmålet om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten, som Stortinget vedtok for en måned siden, heter et i brevet som ble Stortingets næringskomité til del etter bruddet i årets jordbruksforhandlinger.

I brevet ber Bondelaget om at Næringskomitéen legger føringer som sikrer at jordbruket kan få en inntektsutvikling som innebærer en reduksjon i inntektsforskjellene til andre grupper i samfunnet, slik et flertall forutsatte ved Stortingsbehandlingen.-  På denne måten kan en sikre rekrutteringa til næringa, heter det.

temaside jordbruksavtalen finner du alt om oppgjøret, og bruddet.

Aksjoner over hele  landet

Bruddet i jordbruksoppgjøret ble etterfulgt av aksjoner over hele landet. Aksjonene ble "avrundet" med "Opptog for økt matproduksjon" der over 2500 bønder og et ukjent antall traktorer toget fra Landbrukets Hus i Schweigaardsgate i Oslo til Statsministerens kontor. Rådgiver Ove Magne Ribsskogs video fra opptoget gir deg et innblikk i hva som skjedde.

temaside jordbruksavtalen finner du over 80 store og små saker fra aksjonene rundt om i landet.

Lytt til velgerne

Nils T. Bjørke var klar i sin tale til årsmøtet i Norges Bondelag: Skal den rødgrønne regjeringa vinne valget til neste år, må de ta hensyn til hva forbrukeren mener.

Bjørke viste til at landbruket og Bondelaget under aksjonene i mai opplevde stor støtte blant forbrukere og aktører utenfor landbruket. Forbrukeren ser verdien av et aktivt landbruk, og ønsker norskprodusert mat. Folk skjønner at bonden må få betalt. Det er skapt et politisk press som regjeringa må ta hensyn til.

Ønsker avtale til neste år

- Regjeringa må gjøre seg fortjent til fornyet tillit. Norges Bondelag ønsker en jordbruksavtale til neste år, men vi vil ikke fungere som et slags redningsselskap for ei regjering i nød i oppbrakt farvatn, understreket Nils T. Bjørke.

Bjørke la vekt på at det er særlig to forhold som har prioritert og er avgjørende fram mot valget i 2013. Det er:

  • Inntektsrammene til landbruket i oppgjøret 2013 må legge til rette for at inntektsforskjellene til andre grupper i samfunnet blir redusert vesentlig.
  • Handlingsrommet i tollvernet må utnyttes for å sikre et norsk volum.

På temaside årsmøtet 2012 finner du saker og bilder fra møtet på Lillehammer.

Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret 2012

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere