Et nytt næringspolitisk program skal vedtas på årsmøtet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Deltakerne på årsmøtet i Norges Bondelag i juni skal vedta en nyskapning - et nytt næringspolitisk program.

Årsmøtet 2013 i Norges Bondelag finner sted i dagene 11.-14. juni i Loen i Sogn og Fjordane. Og der deltakerne tidligere har behandlet og vedtatt Bondelagets prinsipprogram for kommende fireårsperiode, er det nå et nytt næringspolitisk program som skal endelig vedtas.

Hovedprioriteringer

- Næringspolitisk program for Norges Bondelag tydeliggjør vår organisasjons langsiktige politikk. Her framgår våre hovedprioriteringer på avgjørende politikkområder for bonden som matprodusent, bedriftsleder, forvalter og samfunnsutvikler. Næringspolitisk program legges til grunn for internt og eksternt arbeid i alle ledd av organisasjonen, heter det i innledningen til programmet som har fått tittelen "Veien videre for norsk matproduksjon." Programmet skal gjelde for perioden 2013-2016.

Innholdet

Programmet setter norsk matproduksjon i  internasjonal sammenheng, der det blir lagt vekt på behovet for økt mat og klimaendringene.

Videre er programmet delt opp i kapitlene:

  • samfunnsoppdraget,
  • bonden - matprodusent, bedriftsleder, forvalter og samfunnsutvikler,
  • økte inntektsmuligheter og lønnsomhet,
  • bærekraftig arealbruk, råderett og eiendomsforvaltning,
  • attraktive bygder.

Her leser du forslaget til nytt næringspolitisk program for 2013-2016.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere