Et nytt næringspolitisk program skal vedtas på årsmøtet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Deltakerne på årsmøtet i Norges Bondelag i juni skal vedta en nyskapning - et nytt næringspolitisk program.

Årsmøtet 2013 i Norges Bondelag finner sted i dagene 11.-14. juni i Loen i Sogn og Fjordane. Og der deltakerne tidligere har behandlet og vedtatt Bondelagets prinsipprogram for kommende fireårsperiode, er det nå et nytt næringspolitisk program som skal endelig vedtas.

Hovedprioriteringer

- Næringspolitisk program for Norges Bondelag tydeliggjør vår organisasjons langsiktige politikk. Her framgår våre hovedprioriteringer på avgjørende politikkområder for bonden som matprodusent, bedriftsleder, forvalter og samfunnsutvikler. Næringspolitisk program legges til grunn for internt og eksternt arbeid i alle ledd av organisasjonen, heter det i innledningen til programmet som har fått tittelen "Veien videre for norsk matproduksjon." Programmet skal gjelde for perioden 2013-2016.

Innholdet

Programmet setter norsk matproduksjon i  internasjonal sammenheng, der det blir lagt vekt på behovet for økt mat og klimaendringene.

Videre er programmet delt opp i kapitlene:

  • samfunnsoppdraget,
  • bonden - matprodusent, bedriftsleder, forvalter og samfunnsutvikler,
  • økte inntektsmuligheter og lønnsomhet,
  • bærekraftig arealbruk, råderett og eiendomsforvaltning,
  • attraktive bygder.

Her leser du forslaget til nytt næringspolitisk program for 2013-2016.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere