- Et mageplask fra regjeringa

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa vil ikke gå inn for lov om god handelsskikk, ifølge flere media. Lars Petter Bartnes er skuffa.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes er skuffa og overraska over nyheten om at regjeringa ikke kommer til å innføre lov om god handelsskikk.

- Tida er overmoden for å få en lov om god handelsskikk. Jeg er både overraska og skuffa over nyheten om at regjeringa legger bort dette lovforslaget, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter.
- Dette er et mageplask fra regjeringa, mener Bartnes.

Lovforslaget lå klart

Lov om god handelsskikk er en lov som kan bidra til større åpenhet om dagligvarebransjen, regulere forholdet mellom leverandører og dagligvarekjedene og unngå uheldig adferd som tilbakeholdelse av informasjon, uforholdsmessig korte frister og uklare kontrakter.

Et forslag om lov om god handelsskikk ble gjort klart av den rødgrønne regjeringa, men i dag melder NRK at Solberg-regjeringa ikke vil vedta loven. I stedet vil regjeringa trolig komme med en ny konkurranselov.

- Et stort skritt tilbake

- Dagligvaremarkedet er så spesielt at det trenger en egen lov. Vi har behov for et lovverk nå, og forslaget om lov om god handelsskikk lå klar til å bli vedtatt. Dersom regjeringa skal starte en prosess med å vedta ny konkurranselov, vil prosessen kunne ta svært lang tid, sier Bartnes.

Han mener at verken forbrukere eller leverandører blir godt nok ivaretatt ved at dette innlemmes i konkurranseloven.

- Bonden som råvareleverandør er helt avhengig av en velfungerende verdikjede for mat. Dagens nyhet er et stort skritt tilbake, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere