- Et mageplask fra regjeringa

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringa vil ikke gå inn for lov om god handelsskikk, ifølge flere media. Lars Petter Bartnes er skuffa.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes er skuffa og overraska over nyheten om at regjeringa ikke kommer til å innføre lov om god handelsskikk.

- Tida er overmoden for å få en lov om god handelsskikk. Jeg er både overraska og skuffa over nyheten om at regjeringa legger bort dette lovforslaget, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter.
- Dette er et mageplask fra regjeringa, mener Bartnes.

Lovforslaget lå klart

Lov om god handelsskikk er en lov som kan bidra til større åpenhet om dagligvarebransjen, regulere forholdet mellom leverandører og dagligvarekjedene og unngå uheldig adferd som tilbakeholdelse av informasjon, uforholdsmessig korte frister og uklare kontrakter.

Et forslag om lov om god handelsskikk ble gjort klart av den rødgrønne regjeringa, men i dag melder NRK at Solberg-regjeringa ikke vil vedta loven. I stedet vil regjeringa trolig komme med en ny konkurranselov.

- Et stort skritt tilbake

- Dagligvaremarkedet er så spesielt at det trenger en egen lov. Vi har behov for et lovverk nå, og forslaget om lov om god handelsskikk lå klar til å bli vedtatt. Dersom regjeringa skal starte en prosess med å vedta ny konkurranselov, vil prosessen kunne ta svært lang tid, sier Bartnes.

Han mener at verken forbrukere eller leverandører blir godt nok ivaretatt ved at dette innlemmes i konkurranseloven.

- Bonden som råvareleverandør er helt avhengig av en velfungerende verdikjede for mat. Dagens nyhet er et stort skritt tilbake, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere