- Et levedyktig distriktssamfunn forutsetter gårdsdrift

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norgesgruppens Torbjørn Johansson snakket varmt om norske distrikter og norsk landbruk.

160 deltakere seg i juni til rette i konferansesalen på Hamar, for å delta på dagens konferanse "Vær så god, det er servert!", en konferanse om jordbruk, næringsmiddelindustri og dagligvarehandel.

Deltakere var blant annet:
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Jan-Egil Pedersen, leder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddlarbeiderforbund
Torbjørn Johannson, eier og direktør i Norgesgruppen og styreleder i AKSO
Kristin Hoff, strategirådirektør i Tine.
Bjørn Eidem, direktør i NHO Mat og landbruk.

Her kan du se en video av presentasjonen til Torbjørn Johannson.
Her kan du se en video av presentasjonen til Kristin Hoff.

- Skeptisk til FrP og Høyre
Torbjørn Johannson, som leder Norgesgruppen er skeptisk til Høyres og FrPs landbrukspolitikk partiene presenterer i valgkampen.

- Jeg har ikke tro på Høyre og Frps landbrukspolitikk, det betyr nedbygging. Jeg tror faktisk også at overføringene til landbruket kunne ha i enda større grad vært finansiert over statsbudsjettet i stedet gjennom matprisene, sa Johannson.

Johannson var klar på at et levedyktig Distrikts-Norge forutsetter gårdsdrift og nærbutikker.

- Jeg er ganske sikker på at Norgesgruppen, Bondelaget, næringsmiddelindustrien og LO er enige om de felles verdiene.

Vil ha norsk eierskap

- Men vi har også fellesinteresse av at det produseres førsteklasses mat i Norge og at hele verdikjeden, fra jord til bord, tjener penger og er robuste næringer, sa han.

- Vi ønsker norsk eierskap av hele verdikjeden, noe som sikrer forutsigbarhet og nærhet, la han til.

Johannson satte også fokus mot utvalg av varer i butikken. Der mente han at både industrien og dagligvarekjedene har mye å gå på.

- Lokal og kortreist mat har vært for mye preik og for lite praksis, sa han.

Importvern

Han slo fast at importvern er og skal være en bærebjelke i norsk landbruk.

- Men jeg er ganske sikker på at på lang sikt, uansett farge på regjeringen, så kommer vi til å bli utfordret av WTO og internasjonale avtaler. Derfor er det viktig å gjøre norsk landbruk mer robust i forhold til importkonkurranse, sa Johannson.

Han mente at en ide er å øke importen fra utviklingsland i perioder hvor det er mangel på norske råvarer.

- Det er den beste måten å drive bistand på, mente Johansson.

- Vi kan godt diskutere markedsordningene

Der ble det diskutert flere viktige temaer, blant annet markedsregulering, tollvern og kostnadene i norsk landbruk.

- Det er temaer som er uproblematisk å diskutere, sier Kristin Hoff.

- Men det er viktig at man har forståelse for sammenhengene, for eksempel markedsreguleringsordninger. Et sterkt samvirke sørger for sterke og langsiktige eiere, legger grunnlaget for at vi har en foredlingsindustri i dette landet, og dermed for mange arbeidsplasser, sa hun.

- Egentlig så er nesten ingenting av det som vi produserer i Norge konkurransedyktig internasjonalt, bort sett fra olje. Kostnadsnivået er tilpasset til det landet vi er i, påpekte Hoff.

- Landbruksstøtten er ikke høy

Direktør i NHO, Bjørn Eidem presenterte hva som er viktigst for norsk matindustri i Norge:

Sikre volumproduksjon
Kostnader, korn og kraftforpolitikk
Velfungerende og stabilt importvern
Sikre dagligvarelov og handelstilsyn
Reform i Mattilsynet og regelverket
Bioøkonomi som framtidsnæring

Han mener dessutten at å lette på tollvernet er en debatt som er viktig å ta.

- Men vi må hele tiden vurdere hvor mye. Vi må også ta en diskusjon for hvilke produkter og for hvilke land vi skal åpne for. Skal vi åpne ovenfor U-land så må vi holde en knallhard linje. Vi kan ikke åpne både for EU og U-land.

Selv mener han at støtten til landbruket i Norge er ikke spesielt høy i forhold til EU.

- Det er under en halv prosent av BNP. Og det er interessant, for det er like mye som EU har. Det er en misforståelse at vi har høy budsjettstøtte i Norge, slo han fast.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere