Norturaleder Sveinung Svebestad, foto Nortura- Spriket mellom ambisjonsnivå og mangelen på tiltak går igjen på de fleste områdene, men er spesielt kritisk for storfekjøttproduksjonen, der fallet i produksjonen er i ferd med å bli dramatisk, sier Svebestad.

Produksjonen i 2012 vil bli den laveste på 20 år, og de siste prognosene viser at importbehovet nærmer seg 20 prosent. Nortura har slått alarm for denne produksjonen, og har foreslått både kortsiktige og langsiktige forslag for å snu utviklingen.

- Norge har gode naturgitte vilkår for fôrdyrking og beiting og mye god og ledig bygningsmasse. Ikke minst finnes det mange kompetente produsenter som står klar til å satse igjen hvis det blir lønnsomhet i næringa.


Du leser mer på hjemmesidene til Nortura