Erstatningssaker må behandles i tråd med Krokann-dommen

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Småbrukarlaget og Sau og Geit henstiller til miljøvernministeren om at søknader om erstatning for husdyr drept eller skadet av rovdyr blir behandlet i tråd med Krokann-dommen.

Organisasjonene reagerer på at fylkesmannen i Hedmark ikke har fulgt de rådene som Miljødirektoratet har gitt. 5. desember sendte fylkesmannen ut "erstatningsoppgjør for 2013" og i oppgjøret er det foretatt en skjønnsmesig avkorting på 25 prosent i flere av sakene.

Rådene fra Miljødirektoratet

ble på sin side utformet slik:

  • 11. november ble det sendt en henstilling om å avvente behandling av saker som berøres av Krokann-dommen inntil det var avklart om dommen skulle ankes, og det forelå en orientering om dommens betydning
  • 5. desember var det klart at dommen ikke ble anket.
  • 9. desember fikk fylkesmannene orienteringen om Krokann-dommens betydning for behandling av erstatningssaker fra Miljødirektoratet.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit henstiller til Miljøvernministeren om å sørge for at alle søknader slik erstatning blir behandlet i tråd med Krokann-dommen. Organisasjonene mener dette må gjelde alle søknader for 2013 og tidligere søknader som ikke er sluttbehandlet.

Les også:

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere