Erstatningssaker må behandles i tråd med Krokann-dommen

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Småbrukarlaget og Sau og Geit henstiller til miljøvernministeren om at søknader om erstatning for husdyr drept eller skadet av rovdyr blir behandlet i tråd med Krokann-dommen.

Organisasjonene reagerer på at fylkesmannen i Hedmark ikke har fulgt de rådene som Miljødirektoratet har gitt. 5. desember sendte fylkesmannen ut "erstatningsoppgjør for 2013" og i oppgjøret er det foretatt en skjønnsmesig avkorting på 25 prosent i flere av sakene.

Rådene fra Miljødirektoratet

ble på sin side utformet slik:

  • 11. november ble det sendt en henstilling om å avvente behandling av saker som berøres av Krokann-dommen inntil det var avklart om dommen skulle ankes, og det forelå en orientering om dommens betydning
  • 5. desember var det klart at dommen ikke ble anket.
  • 9. desember fikk fylkesmannene orienteringen om Krokann-dommens betydning for behandling av erstatningssaker fra Miljødirektoratet.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit henstiller til Miljøvernministeren om å sørge for at alle søknader slik erstatning blir behandlet i tråd med Krokann-dommen. Organisasjonene mener dette må gjelde alle søknader for 2013 og tidligere søknader som ikke er sluttbehandlet.

Les også:

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere