Erstatningsoppgjør for tap til rovdyr

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

erstatningsoppgjør for husdyr tatt av rovdyr

Årets oppgjør for tap av husdyr til rovdyr er 31.desember. Har du fått avslag på søknad om erstatning har du en klagefrist på tre uker.

Utbetalingen til de som har fått innvilget søknad om erstatning for tap av husdyr til rovdyr skal som hovedregel skje innen årets siste dag.   

-Dersom du mener at du urettmessig har fått helt eller delvis avslag på erstatningssøknaden har du anledning til å klage på vedtaket, sier advokat Karoline A. Hustad i Norges Bondelag.

Benytt klageretten

Hun oppfordrer alle som mener de har fått urettmessig avslag om å benytte seg av klageretten. Dette er viktig for å sikre korrigering av eventuelle feil i forvaltningspraksisen. Der kadaveret ikke gjenfinnes skal forvaltningen foreta en sannsynlighetsvurdering for om dyr - tapt utover normaltapet - kan være tatt av rovvilt.

-Siden en slik vurdering i stor grad vil basere seg på skjønn, er det spesielt viktig å klage dersom du mener at vurderingene som er lagt til grunn er feil, sier Hustad.

Bondelagets advokat forklarer at forvaltningen skal foreta en konkret og reell vurdering av hvilke mulige tapsårsaker som kan forklare tap av husdyr, og om disse samlet sett fremstår som mer sannsynlige tapsårsaker enn rovdyr.

-Det er ikke tilstrekkelig dersom forvaltningen foretar en generell henvisning til hvilke mulige årsaker som kan forklare tap av husdyr i utmark, uten at de samtidig foretar en konkret vurdering av om dette fremstår som sannsynlig tapsårsak i hvert enkelt tilfelle, sier Karoline Hustad.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere