Erstatningsoppgjør for tap til rovdyr

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

erstatningsoppgjør for husdyr tatt av rovdyr

Årets oppgjør for tap av husdyr til rovdyr er 31.desember. Har du fått avslag på søknad om erstatning har du en klagefrist på tre uker.

Utbetalingen til de som har fått innvilget søknad om erstatning for tap av husdyr til rovdyr skal som hovedregel skje innen årets siste dag.   

-Dersom du mener at du urettmessig har fått helt eller delvis avslag på erstatningssøknaden har du anledning til å klage på vedtaket, sier advokat Karoline A. Hustad i Norges Bondelag.

Benytt klageretten

Hun oppfordrer alle som mener de har fått urettmessig avslag om å benytte seg av klageretten. Dette er viktig for å sikre korrigering av eventuelle feil i forvaltningspraksisen. Der kadaveret ikke gjenfinnes skal forvaltningen foreta en sannsynlighetsvurdering for om dyr - tapt utover normaltapet - kan være tatt av rovvilt.

-Siden en slik vurdering i stor grad vil basere seg på skjønn, er det spesielt viktig å klage dersom du mener at vurderingene som er lagt til grunn er feil, sier Hustad.

Bondelagets advokat forklarer at forvaltningen skal foreta en konkret og reell vurdering av hvilke mulige tapsårsaker som kan forklare tap av husdyr, og om disse samlet sett fremstår som mer sannsynlige tapsårsaker enn rovdyr.

-Det er ikke tilstrekkelig dersom forvaltningen foretar en generell henvisning til hvilke mulige årsaker som kan forklare tap av husdyr i utmark, uten at de samtidig foretar en konkret vurdering av om dette fremstår som sannsynlig tapsårsak i hvert enkelt tilfelle, sier Karoline Hustad.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere