Ernst & Young: Bønder taper på nye arveregler

Publisert 05.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Avgiftsendring etter fjerning av arveavgiften gir skattesmell for bønder og enkeltpersonsforetak.

Regjeringen gikk i november i fjor inn for at det ikke skal betales arveavgift av gaver og arv etter dødsfall som inntreffer etter 31. desember 2013.

Høyre og Fremskrittspartiet har blant annet lagt vekt på at avgiften rammer urettferdig for norske familiebedrifter.

Men samtidig innførte regjeringen nye skattegrunnlag, blant annet kontinuitetsprinsippet og lavere inngangsverdi. Ifølge revisjonsselskapet Ernst & Young vil dette føre til tap for bønder og mange småbedrifter, noe Bondelaget også har advart mot.

De store kommer dårligst ut

Ernst & Young har gjort beregninger av den økonomiske virkningen av skatte- og avgiftsendringene på oppdrag fra Norges Bondelag.

Rapporten viser et gjennomgående tap. I de fleste tilfeller er tapene betydelige i forhold til størrelsen på virksomheten. Den effekten er større desto større driften er.

Årsakene til dette er at innføring av det såkalte kontinuitetsprinsippet veier ned for fjerning av arveavgiften:

+ Arveavgiften er fjernet
- Lavere avskrivningsgrunnlag gir økt skatt
- Lavere skjermingsgrunnlag gir økt skatt
- Lavere inngangsverdi ved senere salg gir økt skatt

Typisk med en halv million i tap

Ernst & Young tok utgangspunkt i 38 ferske gardsoverdragelser, fra Nord-Norge, Trøndelag og Østlandet. Dersom disse hadde blitt gjennomført under det nye skatte- og avgiftsregimet, ville det ha resultert i en netto skatte- og avgiftsøkning fra 200.000 til over 1,1 millioner kroner per bruk.

- Tallene varierer, men i snitt er nettoeffekten typisk rundt en halv million kroner i økt skattebelasting over tid. Skatteskjerpelsen er i alle tilfeller langt større enn fordelen av at arveavgiften ble fjernet, sier Arvid Gusland, advokat og siviløkonom i Ernst & Young.

Tap for enkeltpersonsforetak

Det er ikke bare jordbruksnæringen som taper på skatteskjerpelsen. Næringseiendom organisert i enkeltpersonsforetak kommer omtrent like dårlig ut. I tre undersøkte tilfeller varierer effekten frå 145.000 til nær 1,6 millioner kroner i netto skatteøkning.

Hele rapporten kan du laste ned her.


 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere