Ernst & Young: Bønder taper på nye arveregler

Publisert 05.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Avgiftsendring etter fjerning av arveavgiften gir skattesmell for bønder og enkeltpersonsforetak.

Regjeringen gikk i november i fjor inn for at det ikke skal betales arveavgift av gaver og arv etter dødsfall som inntreffer etter 31. desember 2013.

Høyre og Fremskrittspartiet har blant annet lagt vekt på at avgiften rammer urettferdig for norske familiebedrifter.

Men samtidig innførte regjeringen nye skattegrunnlag, blant annet kontinuitetsprinsippet og lavere inngangsverdi. Ifølge revisjonsselskapet Ernst & Young vil dette føre til tap for bønder og mange småbedrifter, noe Bondelaget også har advart mot.

De store kommer dårligst ut

Ernst & Young har gjort beregninger av den økonomiske virkningen av skatte- og avgiftsendringene på oppdrag fra Norges Bondelag.

Rapporten viser et gjennomgående tap. I de fleste tilfeller er tapene betydelige i forhold til størrelsen på virksomheten. Den effekten er større desto større driften er.

Årsakene til dette er at innføring av det såkalte kontinuitetsprinsippet veier ned for fjerning av arveavgiften:

+ Arveavgiften er fjernet
- Lavere avskrivningsgrunnlag gir økt skatt
- Lavere skjermingsgrunnlag gir økt skatt
- Lavere inngangsverdi ved senere salg gir økt skatt

Typisk med en halv million i tap

Ernst & Young tok utgangspunkt i 38 ferske gardsoverdragelser, fra Nord-Norge, Trøndelag og Østlandet. Dersom disse hadde blitt gjennomført under det nye skatte- og avgiftsregimet, ville det ha resultert i en netto skatte- og avgiftsøkning fra 200.000 til over 1,1 millioner kroner per bruk.

- Tallene varierer, men i snitt er nettoeffekten typisk rundt en halv million kroner i økt skattebelasting over tid. Skatteskjerpelsen er i alle tilfeller langt større enn fordelen av at arveavgiften ble fjernet, sier Arvid Gusland, advokat og siviløkonom i Ernst & Young.

Tap for enkeltpersonsforetak

Det er ikke bare jordbruksnæringen som taper på skatteskjerpelsen. Næringseiendom organisert i enkeltpersonsforetak kommer omtrent like dårlig ut. I tre undersøkte tilfeller varierer effekten frå 145.000 til nær 1,6 millioner kroner i netto skatteøkning.

Hele rapporten kan du laste ned her.


 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere