Norges Bondelag trapper opp arbeidet med klimapolitikk og klimaløsninger. Sammen med Norsk Landbruksrådgivning setter vi nå i gang et prosjekt for å vurdere gratis førsteråd for klimatiltak på gårdsbruk. Men mange klimatiltak blir allerede gjort. Vi utlyser derfor en konkurranse for å få fram gode tiltak og vise at det allerede er gjort en innsats i næringa.

Målet er å få fram gode ideer til klimatiltak mange gårdbrukere kan gjennomføre og vise at klimaarbeidet er i gang i næringa. Fristen for å sende inn forslag er 1. juni. Vinneren skal kåres på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer 10. – 11. juni.

Vi ønsker både små og store klimatiltak med i konkurransen. Små tiltak kan gjennomføres av mange og dermed få stor virkning.

Vinneren får bli med på studietur til Sverige til høsten. Send inn kandidater, kort beskrivelse av klimatiltaket og helst et bilde til klima@bondelaget.no.

Dersom noen har spørsmål om klimakonkurransen, ta gjerne kontakt med ane.hansdatter.kismul@bondelaget.no eller på tlf 91006060.