Er det for mange bønder i Noreg?

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Det var spørsmålet frå debattleiar Terje Svabø til landbruksministeren då han drog i gang ordskiftet om mat- og landbrukspolitikk på Dyrsku’n fredag.

Engasjert debatt på Dyrsku'n

Landbruksminister Sylvi Listhaug ville ikkje svare verken ja eller nei på det spørsmålet, men sa det ho tidlegare har sagt, at målet hennes er å auke den norske matproduksjonen.

Importvern dagens tema

Importvernet vart det store temaet i dagens debatt, der Listhaug møtte Lars Petter Bartnes frå Norges Bondelag, Ola Hedstein frå Norsk Landbrukssamvirke, Kato Nykvist frå Nationen, Merete Furuberg i Norges Bonde- og Småbrukarlag, Terje Lien Aasland frå Arbeidarpartiet, Ingunn Foss frå Høgre og Trygve Slagsvold Vedum frå Senterpartiet.

Steile frontar

- Det er dei største bøndene som vil bli ramma om regjeringa endrar importvernet, sa tidlegare landbruksminister og leiar i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

- De har eit mål om å fjerne importvernet. Det øydelegg norsk matproduksjon, sa Terje Lie Aasland frå Arbeidarpartiet.

- Importvernet er ein føresetnad for mangfaldet i norsk landbruk. Listhaug seier at ho vil produsere meir mat i Noreg, men samtidig seier ho at ho vil oppheve importvernet. Det blir som å slå bonden i hovudet, sa Lars Petter Bartnes.

Sylvi Listhaug hevda på si side at importen hadde auka med 10 prosent under den raud-grøne-regjeringa, men kom med ein lovnad til næringa. – Vi skal gjere tilpassingar med importvernet som ikkje sparkar beina under bonden, sa landbruksministeren.

Det vart ikkje berre politikk for leiaren i Norges Bondelag og statsråden på Dyrsku’n i dag. Etter endt debatt møttest dei i eit meir uformelt forum, ein potetskrellekonkurranse. Sylvi Listhaug gjekk seirande ut av den.

Prisdebatten kom opp

Landbruksministeren kom også inn på prisdebatten ho har starta i sommar.

- Eg meiner at bonden tjener for dårleg, og at det er nokon andre ledd som tjener for godt, sa Listhaug og oppmoda Norges Bondelag til å stå på lag med henne i kampen mot høge matvarepriser.

- Vi arbeider kvar dag med å produsere kvalitetsmat til alle. Det er ikkje berre billig billig som gjeld når vi snakkar om mat. Matvarekjedene driv sin business, mens vi jobbar for at bonden skal få best mogleg pris på råvarene sine. Eit prispress kan truge inntekta vår, svarte Lars Petter Bartnes.

Etter at debatten var over på scenen på Dyrsku-plassen, heldt ordskiftet fram mellom to tidlegare landbruksministrar og den sitjande ministeren. Terje Riis-Johansen, Sylvi Listhaug og Trygve Slagsvold Vedum.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere