Er det for mange bønder i Noreg?

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Det var spørsmålet frå debattleiar Terje Svabø til landbruksministeren då han drog i gang ordskiftet om mat- og landbrukspolitikk på Dyrsku’n fredag.

Engasjert debatt på Dyrsku'n

Landbruksminister Sylvi Listhaug ville ikkje svare verken ja eller nei på det spørsmålet, men sa det ho tidlegare har sagt, at målet hennes er å auke den norske matproduksjonen.

Importvern dagens tema

Importvernet vart det store temaet i dagens debatt, der Listhaug møtte Lars Petter Bartnes frå Norges Bondelag, Ola Hedstein frå Norsk Landbrukssamvirke, Kato Nykvist frå Nationen, Merete Furuberg i Norges Bonde- og Småbrukarlag, Terje Lien Aasland frå Arbeidarpartiet, Ingunn Foss frå Høgre og Trygve Slagsvold Vedum frå Senterpartiet.

Steile frontar

- Det er dei største bøndene som vil bli ramma om regjeringa endrar importvernet, sa tidlegare landbruksminister og leiar i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

- De har eit mål om å fjerne importvernet. Det øydelegg norsk matproduksjon, sa Terje Lie Aasland frå Arbeidarpartiet.

- Importvernet er ein føresetnad for mangfaldet i norsk landbruk. Listhaug seier at ho vil produsere meir mat i Noreg, men samtidig seier ho at ho vil oppheve importvernet. Det blir som å slå bonden i hovudet, sa Lars Petter Bartnes.

Sylvi Listhaug hevda på si side at importen hadde auka med 10 prosent under den raud-grøne-regjeringa, men kom med ein lovnad til næringa. – Vi skal gjere tilpassingar med importvernet som ikkje sparkar beina under bonden, sa landbruksministeren.

Det vart ikkje berre politikk for leiaren i Norges Bondelag og statsråden på Dyrsku’n i dag. Etter endt debatt møttest dei i eit meir uformelt forum, ein potetskrellekonkurranse. Sylvi Listhaug gjekk seirande ut av den.

Prisdebatten kom opp

Landbruksministeren kom også inn på prisdebatten ho har starta i sommar.

- Eg meiner at bonden tjener for dårleg, og at det er nokon andre ledd som tjener for godt, sa Listhaug og oppmoda Norges Bondelag til å stå på lag med henne i kampen mot høge matvarepriser.

- Vi arbeider kvar dag med å produsere kvalitetsmat til alle. Det er ikkje berre billig billig som gjeld når vi snakkar om mat. Matvarekjedene driv sin business, mens vi jobbar for at bonden skal få best mogleg pris på råvarene sine. Eit prispress kan truge inntekta vår, svarte Lars Petter Bartnes.

Etter at debatten var over på scenen på Dyrsku-plassen, heldt ordskiftet fram mellom to tidlegare landbruksministrar og den sitjande ministeren. Terje Riis-Johansen, Sylvi Listhaug og Trygve Slagsvold Vedum.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere