EØS-avtalen bryter på toll og gjensidighet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

EØS-avtalen bryter med viktige forutsetninger for handel med landbruksvarer: utjevning av toll og gjensidighet.

Det blir slått fast i "Alternativrapporten" som prosjekt Alternativer til dagens EØS-avtale presenterte torsdag.

Brutte forutsetninger

-Forutsetningene som lå til grunn i den opprinnelige protokoll 3 da EØS ble vedtatt om at tollavgifter skulle sikre utjevning mellom laveste nivå i EØS og det norske nivået, er klart brutt. Det samme er forutsetningen i EØS-avtaens artikkel 19 om at handelen skulle utvikle seg på gjensidig fordelaktig basis, heter det i rapporten.

Skulle beskytte mot å bli utkonkurrert

-For næringsmiddelindustrien ga EØS-avtalen i utgangspunktet visse fordeler framfor handelsavtalen. På den ene sida skulle avtalen beskytte de norske foredlingsbedriftene av landbruksvarer mot å bli utkonkurrert av import fra EU, mens den i forhold til handelsavtalen ga visse tollettelser for foredlingsbedrifter som eksporterer fisk til EU.

Vedvarende og økende ubalanse

- Dette bildet har endret seg. Gjennom flere forhandlingsrunder mellom Norge og EU har handelen med landbruksvarer blitt ytterligere liberalisert. Forutsetningene som lå til grunn i den opprinnelige protokoll 3, er klart brutt. Dette har gitt grunnlag for en vedvarende og økende ubalanse i handelen med bearbeidede landbruksprodukt. Tilsvarende har man sett i handelen med landbruksvarer. I praksis har det skjedd en svært omfattende økning i importen fra EU til Norge, mens eksporten har stått på stedet hvil, heter det i "Alternativrapporten".

Les også:

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere