Det blir slått fast i "Alternativrapporten" som prosjekt Alternativer til dagens EØS-avtale presenterte torsdag.

Brutte forutsetninger

-Forutsetningene som lå til grunn i den opprinnelige protokoll 3 da EØS ble vedtatt om at tollavgifter skulle sikre utjevning mellom laveste nivå i EØS og det norske nivået, er klart brutt. Det samme er forutsetningen i EØS-avtaens artikkel 19 om at handelen skulle utvikle seg på gjensidig fordelaktig basis, heter det i rapporten.

Skulle beskytte mot å bli utkonkurrert

-For næringsmiddelindustrien ga EØS-avtalen i utgangspunktet visse fordeler framfor handelsavtalen. På den ene sida skulle avtalen beskytte de norske foredlingsbedriftene av landbruksvarer mot å bli utkonkurrert av import fra EU, mens den i forhold til handelsavtalen ga visse tollettelser for foredlingsbedrifter som eksporterer fisk til EU.

Vedvarende og økende ubalanse

- Dette bildet har endret seg. Gjennom flere forhandlingsrunder mellom Norge og EU har handelen med landbruksvarer blitt ytterligere liberalisert. Forutsetningene som lå til grunn i den opprinnelige protokoll 3, er klart brutt. Dette har gitt grunnlag for en vedvarende og økende ubalanse i handelen med bearbeidede landbruksprodukt. Tilsvarende har man sett i handelen med landbruksvarer. I praksis har det skjedd en svært omfattende økning i importen fra EU til Norge, mens eksporten har stått på stedet hvil, heter det i "Alternativrapporten".

Les også: