Enighet om overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Fellesforbundet og NHO Mat og Landbruk er enige om nye satser i overenskomsten for jordbruk- og gartneri.

Oppgjøret befinner seg innenfor den rammen som ble definert gjennom frontfaget, går det fram av nettsidene til NHO Mat og Landbruk. Løsningen består av følgende elementer:

  • Generelt tillegg på kr 1,25
  • Heving av minstelønnssatsene
  • Frontfagets bestemmelser om bemanningspolitikk
  • Lønnet omsorgspermisjon ved nedkomst

Samtlige tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2012.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere