Oppgjøret befinner seg innenfor den rammen som ble definert gjennom frontfaget, går det fram av nettsidene til NHO Mat og Landbruk. Løsningen består av følgende elementer:

  • Generelt tillegg på kr 1,25
  • Heving av minstelønnssatsene
  • Frontfagets bestemmelser om bemanningspolitikk
  • Lønnet omsorgspermisjon ved nedkomst

Samtlige tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2012.