Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Etter et møte mandag med avtalepartene, besluttet Landbruks- og matdepartementet å "fastsette at forholdstallet for disponibel kvote økes fra 1,04 til 1,07 for kvoteåret 2012/2013."

-jeg er fornøyd med at vi fikk tilslutning til forslaget om at økningen skal gjelde ALLE melkeprodusenter, men hadde helst sett at også økningen fra i vinter (4 prosent) hadde omfattet alle, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke. 

Vedtaket innebærer at produksjonstakene for kvoteåret 2012/2013 blir satt til 412.000 liter for enkeltbruk og til 773.000 liter for samdrifter. I tillegg gis produsenter med høyere historisk leveringsrett enn produksjonstakene, adgang til å produsere tre prosent mer enn sine nåværende disponible kvoter.

På møtet orienterte Tine om leveringssituasjonen, og behovene framover. Vedtaket om økt produksjon har utgangspunkt i behovet for ytterligere tre millioner liter fløte. Samtidig gjorde Tine det klart at det vil bli behov for import av noe smør i 3. kvartal for å sikre god tilførsel av smør.

Tre prosent økningen av melkekvotene tilsvarer om lag 50 millioner liter melk, og en sansynlig porduksjonsøkning på 30 millioner liter.