I forbindelse med at Klima- og miljødepartementet fastholdt rovviltnemndenes beslutning om å ta ut 27 ulver utenfor ulvesonen, ble det kjent at det opprettes en egen buffersone for Elgå-ulven, definert av myndighetene som genetisk viktig. Buffersonen går inn i beiteprioritert område i Rendalen, og målet er å unngå at ulven tas ut i den kommende jakten. I dag har altså stortingsflertallet slått fast at ulvesona ikke utvides, og Elgå-ulven vil inngå i lisensjakta, eller må flyttes. 

- Vi er svært fornøyde med at flertallet på Stortinget ved Ap, Sp og FrP sammen har tatt ansvar for å unngå at ulvesonen i praksis blir utvidet. En buffersone som foreslått ville gå inn i beiteprioritert område. Bønder med dyr på beite i Rendalen hadde gått en enda mer usikker beitesesong i møte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Bondelaget mener at det ikke alene kan ligge til forvaltningen å beslutte et slikt grep.

- Dette handler om hvordan den todelte målsettingen om å ha beite og en rovviltstamme skal være mulig å få til. Det er bra at flertallet på Stortinget satte foten ned. Nå må Elgå-ulven enten bli flyttet ut av eksisterende område eller så vil den kunne bli jaktet på, sier Bartnes.