Enige om oppfølging for bedre dyrevelferd

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

En samlet svinenæring møtte statsråd Dale om dyrevelferd.
Representanter fra hele svinenæringa i møte med statsråd Dale om dyrevelferd.

En samlet svinenæring møtte i dag statsråd Dale om dyrevelferd for slaktegris.

- Alle dyr skal ha det bra. Det er utgangpunktet for arbeidet framover, og en samlet bransje har tatt tak for å løfte næringa. Vi skal drive et landbruk med god dyrevelferd, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, etter møtet med statsråd Jon Georg Dale.

På møtet i Landbruks- og matdepartementet i dag, møtte representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin, Animalia, Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Det vil si hele svinenæringa fra avlsorganisasjon og fagmiljø til bønder og slakterier. I tillegg til statsråd Jon Georg Dale møtte også Mattilsynet.

På møtet ble det gitt en orientering om status på arbeidet for bedret dyrevelferd, tiltak og hvem som har ansvar for de ulike tiltakene.

Statsråden hadde klare forventninger om at tiltakene som ble lagt fram skal gjennomføres og at reglene for dyrehold skal etterleves.

- Jeg er fornøyd med at statsråden engasjerer seg i jobben vi gjør. Næringa har allerede iverksatt en handlingsplan for dyrevelferd hos slaktegris. Blant tiltakene er obligatoriske veterinærbesøk og rådgivning. Hvis ikke regler og rutiner på dyrevelferd blir fulgt, vil bonden få trekk i betalinga fra slakteriet, sier Bartnes.

- Ingen dyr skal ha det slik som Mattilsynet har avdekket i flere tilsyn av slaktegris i Rogaland. Det er uakseptable forhold. Men det er mange, flinke svinebønder rundt om i landet som jobber hardt for at dyra skal ha det bra og være friske, sier Bartnes.

 

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere