- Alle dyr skal ha det bra. Det er utgangpunktet for arbeidet framover, og en samlet bransje har tatt tak for å løfte næringa. Vi skal drive et landbruk med god dyrevelferd, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, etter møtet med statsråd Jon Georg Dale.

På møtet i Landbruks- og matdepartementet i dag, møtte representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin, Animalia, Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Det vil si hele svinenæringa fra avlsorganisasjon og fagmiljø til bønder og slakterier. I tillegg til statsråd Jon Georg Dale møtte også Mattilsynet.

På møtet ble det gitt en orientering om status på arbeidet for bedret dyrevelferd, tiltak og hvem som har ansvar for de ulike tiltakene.

Statsråden hadde klare forventninger om at tiltakene som ble lagt fram skal gjennomføres og at reglene for dyrehold skal etterleves.

- Jeg er fornøyd med at statsråden engasjerer seg i jobben vi gjør. Næringa har allerede iverksatt en handlingsplan for dyrevelferd hos slaktegris. Blant tiltakene er obligatoriske veterinærbesøk og rådgivning. Hvis ikke regler og rutiner på dyrevelferd blir fulgt, vil bonden få trekk i betalinga fra slakteriet, sier Bartnes.

- Ingen dyr skal ha det slik som Mattilsynet har avdekket i flere tilsyn av slaktegris i Rogaland. Det er uakseptable forhold. Men det er mange, flinke svinebønder rundt om i landet som jobber hardt for at dyra skal ha det bra og være friske, sier Bartnes.