Engasjement for landbruk i Arbeiderpartiet

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeiderpartiet slår fast at målet er å fortsette inntektsutviklinga fra jordbruksoppgjøret i 2013. - Oppgjøret i 2013 var et løft, og vi er fornøyde med den ambisjonen det innebærer for norsk landbruk, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke og Knut Storberget, Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann.

Nils T. Bjørke satt i panelet som kommenterte Arbeiderpartiets landbrukspolitiske plattform da den ble presentert på Mathallen i Oslo torsdag 24. april.

- Vi ønsker en økt satsing på landbruk i Arbeiderpartiet velkommen. Det største opposisjonspartiet på Stortinget må være opptatt av landbruk og hvilke verdier næringa skaper over hele landet, mener Bjørke.

Finanspolitisk talsperson Jonas Gahr Støre kommenterte om plattformen at Arbeiderpartiet slår ring om importvernet, og at konkurranseevnen i hele verdikjeden i landbruket sikres gjennom forutsigbart tollvern. Nå ivaretas norsk matproduksjon ikke bare gjennom importvernet, men også gjennom innovasjon og økt konkurransekraft, fortsatte Støre.

- Plattformen stadfester at Arbeiderpartiet også framtiden vil arbeide for et sterkt importvern. Importvernet sikrer forbrukeren norsk mat og norsk matmangfold, og det sikrer et landbruk over hele landet, sier Nils T. Bjørke.

- Vi ser fram til en videre konkretisering av forslagene for hvordan Arbeiderpartiet skal oppnå målene. Med over 60 000 medlemmer kjenner Norges Bondelag næringa godt, og vi vil gjerne invitere oss selv til å komme med innspill til det videre arbeidet, avslutter Nils T. Bjørke.

Les Nils T. Bjørkes innlegg.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere