Engasjement for landbruk i Arbeiderpartiet

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeiderpartiet slår fast at målet er å fortsette inntektsutviklinga fra jordbruksoppgjøret i 2013. - Oppgjøret i 2013 var et løft, og vi er fornøyde med den ambisjonen det innebærer for norsk landbruk, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke og Knut Storberget, Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann.

Nils T. Bjørke satt i panelet som kommenterte Arbeiderpartiets landbrukspolitiske plattform da den ble presentert på Mathallen i Oslo torsdag 24. april.

- Vi ønsker en økt satsing på landbruk i Arbeiderpartiet velkommen. Det største opposisjonspartiet på Stortinget må være opptatt av landbruk og hvilke verdier næringa skaper over hele landet, mener Bjørke.

Finanspolitisk talsperson Jonas Gahr Støre kommenterte om plattformen at Arbeiderpartiet slår ring om importvernet, og at konkurranseevnen i hele verdikjeden i landbruket sikres gjennom forutsigbart tollvern. Nå ivaretas norsk matproduksjon ikke bare gjennom importvernet, men også gjennom innovasjon og økt konkurransekraft, fortsatte Støre.

- Plattformen stadfester at Arbeiderpartiet også framtiden vil arbeide for et sterkt importvern. Importvernet sikrer forbrukeren norsk mat og norsk matmangfold, og det sikrer et landbruk over hele landet, sier Nils T. Bjørke.

- Vi ser fram til en videre konkretisering av forslagene for hvordan Arbeiderpartiet skal oppnå målene. Med over 60 000 medlemmer kjenner Norges Bondelag næringa godt, og vi vil gjerne invitere oss selv til å komme med innspill til det videre arbeidet, avslutter Nils T. Bjørke.

Les Nils T. Bjørkes innlegg.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere