Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke og Knut Storberget, Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann.

Nils T. Bjørke satt i panelet som kommenterte Arbeiderpartiets landbrukspolitiske plattform da den ble presentert på Mathallen i Oslo torsdag 24. april.

- Vi ønsker en økt satsing på landbruk i Arbeiderpartiet velkommen. Det største opposisjonspartiet på Stortinget må være opptatt av landbruk og hvilke verdier næringa skaper over hele landet, mener Bjørke.

Finanspolitisk talsperson Jonas Gahr Støre kommenterte om plattformen at Arbeiderpartiet slår ring om importvernet, og at konkurranseevnen i hele verdikjeden i landbruket sikres gjennom forutsigbart tollvern. Nå ivaretas norsk matproduksjon ikke bare gjennom importvernet, men også gjennom innovasjon og økt konkurransekraft, fortsatte Støre.

- Plattformen stadfester at Arbeiderpartiet også framtiden vil arbeide for et sterkt importvern. Importvernet sikrer forbrukeren norsk mat og norsk matmangfold, og det sikrer et landbruk over hele landet, sier Nils T. Bjørke.

- Vi ser fram til en videre konkretisering av forslagene for hvordan Arbeiderpartiet skal oppnå målene. Med over 60 000 medlemmer kjenner Norges Bondelag næringa godt, og vi vil gjerne invitere oss selv til å komme med innspill til det videre arbeidet, avslutter Nils T. Bjørke.

Les Nils T. Bjørkes innlegg.