Energiutnytting en vinn-vinn-situasjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Energiutnytting der grunneierne kan ha aktive roller i drift og/eller eierskap vil være en vinn-vinn-situasjon.

F.v. Jørgen Holte, stortingsrepresentant Jenny Klinge, småkraftprosjektleiar Terje Engvik og leiar i Småkraftforeininga Trond Ryslett, arkivfoto: Gunnar Wentzel.Det skriver Norges Bondelag i sitt høringssvar til Energiutredningen (NOU 2012:9). - Vi legger vekt på næringsmessig utnytting av gårdens samlede ressurser til beste for bosetting og næringsaktivitet i bygdene. Energiutnytting kan også bidra til å oppnå fornybare energimål og målene om bosetting og næringsvirksomhet over hele landet. Tilleggsnæringer i form av energiproduksjon vil også i mange tilfeller tilføre garden inntekter som bidrar til å styrke grunnlaget for matproduksjon, heter det i høringssvaret.

Globale utfordringer

Bondelaget peker på at det globakt er stor ressursmangel og fattigdom, der en positiv utvikling er avhengig av både økt matproduksjon og økt energiproduksjon. Selv om det stadig gjøres nye olje- og gassfunn, er de fossile energikildene en begrenset ressurs som må forvaltes deretter. - Begge disse forholdene tilser at det må satses sterkt på utnytting av fornybare energiressurser, understreker Bondelaget.

Norge i en særstilling

-Norge er energimessig i en særstilling internasjonalt. I tillegg til vår betydelige aktivitet på olje- og gassektoren, har vi store fornybare ressurser i form av vann, vind og bioenergi. Det må legges til rette for at disse kan utnyttes aktivt, til beste for både klimagevinster, verdiskaping og forsyningssikkerhet. Den rike ressurstilgangen tilsier at vi både kan sikre en god nasjonal energiforsyning og i tillegg produsere rein energi beregnet for eksport, heter det i brevet.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere