-Vi håper imidlertid at det er mulig å gjennomføre Åpen Gård som normalt i slutten av august. Fra sentralt hold jobbes det fortsatt ut fra det, sier Marte Gustad Iversen, sjefen for Åpen Gård i Bondelaget.

Lokallag over hele landet legger ned en stor innsats for å vise fram norsk landbruk for publikum, men nå må hvert lokallag vurdere hvilken kapasitet de har til å gjennomføre planleggingen av arrangementet, understreker Gustad Iversen.

-Det er nå for eksempel store restriksjoner for hvordan vi kan møtes  I den grad dere har kapasitet i lokallaget på nåværende tidspunkt og ønsker å fortsette planlegging av Åpen Gård uten å treffes, gjør gjerne det, sier hun.

Åpen Gård er søndag 23. august, men en del lokallag bruker å arrangere både før og etter dette.

Nyttige lenker

Påmeldingsskjemaet til Åpen Gård er fortsatt åpent, her

Mer informasjon om Åpen Gård og kontaktinformasjon finner du på sidene for lokallag og tillitsvalgte på www.bondelaget.no .