Endringer i melkekvoteordninga

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Husk fristen 1. august!

Tidligere i år blei kvoteåret endra til å følge kalenderåret. Det betyr at søknadsfristen for salg, leie og privat kjøp av kvote blei flytta to måneder fram i tid til 1. august. Alle endringer fra årets jordbruksoppgjør skal gjelde fra kvoteåret 2015, som for eksempel et felles kvotetak og statlig prosentandel ved salg. Det betyr at disse endringene vil gjelde fra søknadsrunden i august 2014.

Felles produksjonstak

Stortinget har bestemt at det skal innføres et felles produksjonstak for alle melkeforetak på 900.000 liter. Minimumsandelen man må selge til staten skal reduseres fra 50 til 20 prosent. Det vil også bli anledning for foretakene til både å leie inn og leie ut kvote samtidig.

Særbestemmelser for samdrifter avvikles

Det er også bestemt at alle særbestemmelser for samdrifter i kvoteordningen for melk og i forskriftene om produksjons- og avløsertilskudd skal avvikles. Nå vil ethvert foretak som driver en separat produksjon i eget foretak være kvalifisert for produksjons- og avløsertilskudd. Man kan altså drive flere foretak, forutsatt at foretakene ikke har et driftsfellesskap (for eksempel et melkeforetak sammen med andre melkeprodusenter (fram til nå omtalt som samdrift) og et enkeltforetak med sau). Dokumentasjonskravet vil gjelde for alle typer foretak, det vil si at man må kunne dokumentere lønnsutgiftene man har til innleid hjelp.

Leie av kvote for samdrift

De som i dag er definert som samdrifter vil kunne leie inn kvote(r) fra kvoteåret 2015, med søknadsfrist 1. august 2014. Leie må skje gjennom foretaket (DA eller ANS), og må skje innen samme fylkesvise omsetningsregion som driftssentret tilhører (det fjøset der det meste av melka blir produsert på årsbasis). Dersom man ønsker å gjøre endringer (inn- eller utmeldinger), etablere eller avvikle et DA/ANS-foretak er fristen for dette 1. desember.

Alle søknader om salg, leie og privat kjøp av kvote sendes til Statens landbruksforvaltning (SLF), som fra 1. juli vil hete Landbruksdirektoratet.

 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag:

Mina Mjærum Johansen. Mob.: 917 75 831. e-post: mina.mjarum.johansen@bondelaget.no

Anders Huus (uke 29 og 31). Mob.: 957 99 191. e-post: anders.huus@bondelaget.no

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere