Endrer praksisen for veterinærutgifter

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Etter påtrykk fra Bondelaget har Landbruksdirektoratet endra praksisen for dekking av veterinærutgifter.

I dag kom det ei gladmelding fra Landbruksdirektoratet til Norges Bondelag. Etter initiativ fra Bondelaget vil praksisen for dekking av skyssbåtutgifter for veterinærer endra.

Nå vil ventetida og oppstartsgebyret på båtskyssen bli dekka av staten i alle tilfeller der veterinæren må ta skyssbåt. Det vil altså si at uansett hvor lenge skyssbåten må vente på at veterinæren gjør ferdig oppdraget sitt, så vil utgiftene på ventetida bli dekka.

– Vi har hatt en god dialog med direktoratet, med sikte på å få til en løsning. At den nå er på plass er viktig for bøndene som driver husdyrhold langs kysten. Dette bidrar til å sikre dyrevelferden, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Tilskuddsgrensa på 100 kroner per kilometer med skyssbåt for veterinærtilsyn, ble fastsatt gjennom årets jordbruksforhandlinger. Det er ulikt fra sted til sted hva taksten på skyssbåt per kilometer er, så dette vil gi ulike utslag. Norges Bondelag vil ta opp denne tilskuddsgrensa til vurdering igjen før neste års jordbruksforhandlinger.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere