Endrer praksisen for veterinærutgifter

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Etter påtrykk fra Bondelaget har Landbruksdirektoratet endra praksisen for dekking av veterinærutgifter.

I dag kom det ei gladmelding fra Landbruksdirektoratet til Norges Bondelag. Etter initiativ fra Bondelaget vil praksisen for dekking av skyssbåtutgifter for veterinærer endra.

Nå vil ventetida og oppstartsgebyret på båtskyssen bli dekka av staten i alle tilfeller der veterinæren må ta skyssbåt. Det vil altså si at uansett hvor lenge skyssbåten må vente på at veterinæren gjør ferdig oppdraget sitt, så vil utgiftene på ventetida bli dekka.

– Vi har hatt en god dialog med direktoratet, med sikte på å få til en løsning. At den nå er på plass er viktig for bøndene som driver husdyrhold langs kysten. Dette bidrar til å sikre dyrevelferden, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Tilskuddsgrensa på 100 kroner per kilometer med skyssbåt for veterinærtilsyn, ble fastsatt gjennom årets jordbruksforhandlinger. Det er ulikt fra sted til sted hva taksten på skyssbåt per kilometer er, så dette vil gi ulike utslag. Norges Bondelag vil ta opp denne tilskuddsgrensa til vurdering igjen før neste års jordbruksforhandlinger.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere